Programs | Tamang Ehersisyo

Tamang Ehersisyo

Mga Simpleng Ehersisyo para sa Healthy Heart | Mar 19, 2018

Mga Simpleng Ehersisyo para sa Healthy Heart

Kapag may karamdaman, maaari nating isipin na hindi tayo pwedeng mag-ehersisyo, o gumawa ng mga pisikal na aktibidad. Pero sa katotohanan, importante ang physical activity para saating kalusugan, lalo na sa heart health. Hindi lang ito nag papababa ng tiyansa ng sakit sapuso, kung hindi nag papagandarin ng takbo ng oxygen sa katawan, nag papataas ng strength at endurance, at nag papababa ng blood pressure.

Read more