Programs | Tamang Ehersisyo | RiteMED

Tamang Ehersisyo


Simple Stretching Exercises na Pwede Gawin Kahit Saan | Nov 19, 2019

Simple Stretching Exercises na Pwede Gawin Kahit Saan

Manatiling fit at healthy sa kabila ng iba’t ibang bagay na ginagawa araw-araw. Ang regular na pag-eehersisyo ay makatutulong upang makaiwas tayo sa iba’t ibang uri ng sakit tulad ng diabetes, cardiovascular diseases o ang mga sakit sa puso, chronic respiratory diseases o mga sakit sa baga.

Read more