Our Commitment | RiteMED

Our Commitment

undefined

 

Ang aming panata sa bawat Pilipino: Magaling na gamot sa abot-kayang presyo para gumaling kayo.

 

Naniniwala kami rito sa RiteMed na ang lahat ng Pilipino ay may karapatang gumaling. Ito ang aming paninindigan kung kaya’t sinisikap naming gawing abot-kaya ang mga dekalidad na gamot na kailangan ng bawat Pilipino.

Upang masiguro ang kalidad ng aming mga gamot, ginagawa namin ang mga ito sa Amherst Laboratories, ang pinaka-advanced na pharmaceutical plant sa Asya. Kinukuha rin namin ang iba naming mga produkto mula sa mga mapapagkatiwalaang kumpanya upang maging available ang mahahalagang gamot sa abot-kayang halaga. Ngunit higit pa sa paggawa ng mga dekalidad at abot-kayang gamot, tungkulin namin sa bawat Pilipino na tumulong sa paghubog sa isang malusog at malakas na bansa. Dahil dito, layunin naming ipaabot sa lahat ng Pilipino ang kanilang karapatan sa magandang kalusugan.