Programs | Tamang Gabay

Tamang Gabay

Paano naiiwasan ang Gout? | Jul 22, 2018

Paano naiiwasan ang Gout?

ANO ANG GOUT? Ang gout ay isang uri ng sakit na kung saan namamaga ang kasukasuan o joint. Kapag ang isang tao ay may mataas na uric acid sa kanilang dugo, ito ay nagdudulot sa pamumuo ng uric acid crystal at pag-ipon nito sa kasukasuan. Ang uric acid ay maaring matatagpuan din sa ibang pagkain.Karaniwang naapektuhan ng gout ay ang hinlalaki sa paa at iba pang mga kasukasuan sa kamay at tuhod. Maaring makatulong pagbaba ng lebel ng Uric acid sa dugo ang pagkakaroon ng Gout Diet. Bagaman hindi lunas ang gout diet, binababa nito ang panganib ng kasalukuyang pananakit ng kasukasuan at mapabagal ang patuloy na pagkapinsala ng mga apektadong kasukasuan. Ang pag-inom ng gamot ay kinakailangan pa rin upang mapanatili ang mababang lebel ng uric acid. Dahil isa ito sa pinakamasakit na uri ng pamamaga, kadalasan sa mga taong nakakaranas ng gout attack ay umiinom agad ng pain relievers o gamot na nireseta ng doctor.

Read more