Programs | Tamang Gabay | RiteMED

Tamang Gabay


5 Tips sa Wastong Pag-aalaga ng Pasyenteng may Dengue | Jul 20, 2019

5 Tips sa Wastong Pag-aalaga ng Pasyenteng may Dengue

Maraming lugar sa Pilipinas ang pinupuntirya ng lamok, lalo na ang napapaligiran ng still water o hindi gumagalaw na tubig. Nagkataon na ang ilan sa mga lamok sa ating bansa ay nagdadala ng mapapanganib na sakit. Dengue ang isa sa mga pangunahing karamdaman na pinagdudulutan ng mga ito.

Read more