Programs | Tamang Gabay

Tamang Gabay

Mga Karaniwang Sanhi ng Pananakit ng Tiyan sa mga Bata | Dec 17, 2017

Mga Karaniwang Sanhi ng Pananakit ng Tiyan sa mga Bata

Maraming sanhi ang pananakit ng tiyan o stomach ache, lalo na sa mga batang 12 na taong gulang at pababa. Pwede ito manggaling sa pagkain, sa infection, o sa iba’t ibang medical na kondisyon. Syempre, abala ito sa mga bata, lalo na kung maliit pa sila. Kaya naman narito ang ilan sa mga karaniwang sanhi ng pananakit ng tiyan ng mga bata, at kung paano maiwasan o maibsan ang mga ito.

Read more

Mag-subscribe sa aming newsletter
Makatanggap ng exclusive articles at health information mula sa RiteMED.