Programs | Nutrisyon

Tamang Nutrisyon

Mga Vitamins na Kailangan ng Katawan para sa Healthy Blood Production | Nov 19, 2018

Mga Vitamins na Kailangan ng Katawan para sa Healthy Blood Production

Ano ang Anemia? Ang anemia ay ang kundisyon kung saan ang red blood cells o hemoglobin ay mababa kumpara sa normal. Dahil dito, ang dugo ay walang sapat na red blood cells na magdadala ng oxygen sa iba’t ibang parte ng katawan. Ang blood cells ay maaaring kulang sa hemoglobin, ang protein na nagbibigay ng pulang kulay sa dugo.

Read more