Programs | Nutrisyon

Tamang Nutrisyon

5 Pagkaing Nagdudulot ng Hyperacidity | May 22, 2018

5 Pagkaing Nagdudulot ng Hyperacidity

Ang hyperacidity o dyspepsia ay isang pangkaraniwang kondisyon na kadalasan ay tinatawag na indigestion. Ito ay isang uri ng sakit na dulot ng labis na dami ng stomach acid o asido, na siyang nagdudulot ng iritasyon sa tiyan o lalamunan. Dahil ang hyperacidity o dyspepsia ay isang pagkaraniwang kondisyon, hindi ito mapanganib, maliban nalang kung ito ay isang sintomas ng isang malubhang karamdaman.

Read more