Ang Tamang Alaga ay isang programa ng RiteMED na magsisilbing gabay at serbisyo para sa mga gumagamit ng RiteMED na gamot. Sinimulan ito dahil sa patuloy na pagsusumikap ng RiteMED na kayo ay gumaling.

Sa programa ng Tamang Alaga, sisiguraduhin ng RiteMED na kayo ay mabibigyan ng tamang kaalaman ukol sa inyong karamdaman, tamang kalinga upang mabigyan kayo ng payo ng eksperto, at tamang gabay upang matiyak ang inyong tamang pagtalima sa inyong medikasyon. Dahil gusto ng RiteMED na gumaling kayo...aalagaan namin kayo.

Tamang Nutrisyon

Mga Sakit na Nakukuha sa Pagkain

Noong 1999, pinirmahan ng dating pangulong Joseph Estrada ang presidential proclamation na nagtatalaga na ang huling linggo ng Oktubre ay ang National Food Safety Awareness Week. Ito ay isang kampanya na pinapangunahan ng Department pf Health na nagnanais na ituro sa mga tao ang resulta ng maling paghahawak ng pagkain sa kalusugan. Ayon sa datos ng kagawaran noong 2015, isa sa bawat apat na sakit na lumabas noong 2014 ay mga food and waterborne illnesses. Narito ang limang sakit na nakukuha sa mga kontaminadong pagkain.


Read more...

ARTICLES |

Tamang Gabay

Mga Karaniwang Sakit na Nakukuha ng Mga Bata

Kada April at October ng bawat taon, binibigyang halaga ng Department of Health ang kalusugan ng mga bata, sa kanilang pag-celebrate ng Garantisadong Pambata Week. Pero hindi maiiwasan na minsan, nagkakasakit pa rin sila. Alamin ang mga sakit na madalas makuha ng mga bata, at kung paano gamutin ang mga ito.

Read more...

ARTICLES |

Tamang Nutrisyon

10 Memory-Boosting na Pagkain

Nahihirapan ka bang alalahanin ang mga bagay kagaya ng pangalan ng mga tao o ang binabasa mo tuwing nag-aaral? Baka makatulong ang mga pagkain na ito sayo. Ang mga pagkain na ito ay ilan lamang sa mga maaaring makatulong sa ating brain function and memory.

Read more...

VIDEO |

Videos

#MayRiteMEDParaDyan - Allergy

May allergy na naman? Watch what Judy Ann has to say about it! May RiteMED para dyan.

ASC Ref Code: R077N090517R

Read more...

ARTICLES |

Tamang Ehersisyo

7 Healthy Activities Para sa Filipino Elderly Week

Ating ipaalala sa ating mga nakatatandang kapamilya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malakas na pangangatawan. Kaakibat na ng pagtanda ang pag-deteriorate ng kanilang kalusugan at immune system. Malaking importansya ang kailangan nilang ilagay sa pagpapanatili ng active lifestyle para makaiwas sila sa mga injuries at sakit na kaakibat ng pagtanda gaya ng arthritis at sakit sa puso.

Read more...
DOWNLOAD RITEMED FOR KIDS JINGLE