Ang Tamang Alaga ay isang programa ng RiteMED na magsisilbing gabay at serbisyo para sa mga gumagamit ng RiteMED na gamot. Sinimulan ito dahil sa patuloy na pagsusumikap ng RiteMED na kayo ay gumaling.

Sa programa ng Tamang Alaga, sisiguraduhin ng RiteMED na kayo ay mabibigyan ng tamang kaalaman ukol sa inyong karamdaman, tamang kalinga upang mabigyan kayo ng payo ng eksperto, at tamang gabay upang matiyak ang inyong tamang pagtalima sa inyong medikasyon. Dahil gusto ng RiteMED na gumaling kayo...aalagaan namin kayo.

Tamang Gabay

Tips Para Makaiwas sa Flu ang mga Bata

Ang trangkaso o flu ay isang nakakahawang sakit na dulot ng virus na umaatake sa respiratory system at nagdudulot ng impeksyon. Kapag hindi ito nagamot ng maayos, maaaring magresulta ito sa mas malalang sakit gaya ng pneumonia kapag napabayaan. Ilang libong tao ang namamatay taon taon dahil sa mga komplikasyong dulot ng flu. Mas malala ang trangkaso kung ikukumpara sa sipon. Walang rin itong pinipili na edad. Lahat ng tao, mapa-bata man o matanda ay maaaring madapuan nito.


Read more...

ARTICLES |

Tamang Alaga

Mga Vitamins na Mainam para sa mga Bata

Importante na ang mga bata ay makakuha ng sapat na vitamins and minerals sa diet nito para maganda ang overall development at kalusugan ng katawan nila. Subalit sa dami ng unhealthy food choices na nabibili ngayon, maaaring hindi sapat ang nutrisyon na nakukuha ng mga bata sa pagkain lamang, kung kaya’t importante na malaman ang mga vitamins and minerals na mainam para sa mga bata.

Read more...

ARTICLES |

Tamang Alaga

Mga Dapat Malaman Tungkol sa Lagnat ng Bata

Ang lagnat o “fever” ay isang karaniwang sakit sa mga bata. Lubos na nag-aalala ang mga magulang sa tuwing nilalagnat ang kanilang anak. Ang makita ng isang nagmamahal na magulang ang kanyang anak na naghihirap dahil sa lagnat ay talagang mabigat sa kalooban. Kung kaya’t importanteng malaman ng mga magulang kung ano ang lagnat, ang mga sintomas nito, ang mga posibleng sanhi, ang tamang pag-alaga sa batang may lagnat, mga dapat iwasan at kailan dapat lumapit sa doktor para ipasuri ang batang may lagnat.

Read more...

ARTICLES |

Tamang Alaga

Tamang Alaga sa mga Bata Ngayong Panahon ng Tag-Ulan

Sa Pilipinas, ang rainy season ay nag-sisimula ng July hanggang December. Important na malaman kung ano ang mga iba’t ibang klaseng sakit na common tuwing tag-ulan at kung paano ito maiiwasan. Ang mga sumusunod ay ang mga common na sakit tuwing tag-ulan at kung paano ito maiiwasan.

Read more...

ARTICLES |

Tamang Nutrisyon

Tips Para Mapakain ng Gulay at Prutas Ang Mga Bata

Para sa mga magulang, importante mapakain ng prutas at gulay ang mga chikiting para masigurong malusog ang kanilang pangangatawan. Tungkulin nilang siguruhing healthy ang kinakain ng buong pamilya. Sila din ang susi para matutong kumain ng prutas at gulay ang mga anak. Basahin ang ilang mungkahing makakatulong para sila ay mapakain ng prutas at gulay.

Read more...
DOWNLOAD RITEMED FOR KIDS JINGLE