Products | Heart Conditions

May tamang gamot para sa'yo sa abot-kayang presyo.
RM AMLODIPINE BESILATE 10 MG TAB

Calcium Channel Blocker

Heart Conditions

RM AMLODIPINE BESILATE 5 MG TAB

Calcium Channel Blocker

Heart Conditions

RM ATENOLOL 100 MG TAB

Beta-adrenoceptor blocker / Antihypertensive

Heart Conditions

Php 13.00

MORE DETAILS

RM ATENOLOL 50 MG TAB

Beta-adrenoceptor blocker / Antihypertensive

Heart Conditions

RM ATORVASTATIN 10 MG TAB

Lipid Modifying Agent/ Antihyperlipidemic Agent

Heart Conditions

Php 13.75

MORE DETAILS

RM ATORVASTATIN 20 MG TAB

Lipid Modifying Agent/ Antihyperlipidemic Agent

Heart Conditions

Php 17.50

MORE DETAILS

RM ATORVASTATIN 40 MG TAB

Lipid Modifying Agent/ Antihyperlipidemic Agent

Heart Conditions

Php 24.50

MORE DETAILS

RM BISOPROLOL 10 MG TAB

Antihypertensive

Heart Conditions

Php 24.50

MORE DETAILS

RM BISOPROLOL 5 MG TAB

Antihypertensive

Heart Conditions

Php 16.50

MORE DETAILS

RM CAPTOPRIL 25 MG TAB

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Inhibitor

Heart Conditions

Php 10.25

MORE DETAILS

RM CARVEDILOL 25 MG TAB

Antihypertensive

Heart Conditions

RM CLONIDINE HCL 150 MCG TAB

Antihypertensive

Heart Conditions

Php 29.00

MORE DETAILS