Products | Pediatric Medicines - RiteMED for Kids (RX)

May tamang gamot para sa'yo sa abot-kayang presyo.
RM AMOXICILLIN 125 MG SUSP

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 77.00

MORE DETAILS

RM AMOXICILLIN 250 MG SUSP 60 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 113.00

MORE DETAILS

RM CEFACLOR 125 MG SUSP 105 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 372.00

MORE DETAILS

RM CEFACLOR 125 MG SUSP 30 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 150.00

MORE DETAILS

RM CEFACLOR 250 MG SUSP 105 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 630.00

MORE DETAILS

RM CEFACLOR 250 MG SUSP 30 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 258.00

MORE DETAILS

RM CEFALEXIN (ZELEXIN) 125 MG SUSP 60 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 114.00

MORE DETAILS

RM CEFALEXIN ZELEXIN 100 MG ORAL DRP 10ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 103.75

MORE DETAILS

RM CEFALEXIN ZELEXIN 250 MG SUSP 60 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 186.00

MORE DETAILS

RM CLOXACILLIN SODIUM 125 MG SOL 60 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 120.00

MORE DETAILS

RM CLOXACILLIN SODIUM 250 MG SOL 60 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 230.00

MORE DETAILS

RM COTRIMOXAZOLE 200 MG SUSP 60 ML

Pediatric Medicines - RiteMED for…

Php 84.00

MORE DETAILS