Tamang Alaga Para sa Kababaihan: Yeast Infection in Teens | RiteMED

Tamang Alaga Para sa Kababaihan: Yeast Infection in Teens

October 15, 2021

Tamang Alaga Para sa Kababaihan: Yeast Infection in Teens

Nakaranas ka na ba ng pangangati sa maselang bahagi ng iyong katawan? Mahirap para sa mga babaeng teenager ang makaranas ng pangangati sa vagina, lalo na kung nasa pampublikong lugar.  Bukod sa inconvenience na dulot ng pangangati, maaari ring makaapekto ito sa self-confidence ng teens.  Ang pangangating ito ay posibleng dulot ng yeast infection.

 

Ang yeast infection sa vagina ay isang uri ng skin problem na madalas nararanasan ng mga kababaihan. Ayon sa pag-aaral, halos 75% ng lahat ng kababaihan ay magkakaroon ng vaginal yeast infection sa tala ng buhay nila. Ang ganitong klase ng impeksyon ay hindi naman malubha ngunit ito ay nakakaabala. Ito ay nagdudulot ng pangangati at discharge. Kung kaya’t mahalagang malaman what is yeast infection at mga yeast infection symptoms na dapat bantayan.

 

Anu-ano ang mga yeast infection causes?

 

Ang vaginal yeast infection ay maaaring dulot ng iba’t ibang rason. Posibleng magkaroon nito habang may period, habang buntis, o dahil sa pagbabago ng hormones. May mga birth control pills din na nagpapataas ng tyansa na magkaroon ng yeast infection.

 

undefined

Source: https://www.shutterstock.com/image-photo/yeast-petri-dish-microbiology-education-laboratories-731598136

 

Ang yeast ay isang fungus na matatagpuan sa paligid at natural na matatagpuan sa katawan. Ang iyong immune system ang naniniguro na hindi dadami ang yeast sa iyong katawan. Kapag ang balanse ng microscopic organism na ito ay nagulo, maaaring magkaroon ng vaginal yeast infection.

 

Ang pagkakaroon ng vaginal yeast infection ay maaaring maapektuhan ng mga sumusunod:

 

  • Pag Inom ng antibiotics - Mayroong mga antibiotics na posibleng makapatay ng mabuting bacteria sa tiyan tulad ng Lactobacillus acidophilus, isang good bacteria na nagsisiguro na balanse ang dami ng candida o yeast sa katawan.
  • Pagbabago ng lebel ng hormones - Ang pagbabago ng hormone levels lalo na sa puberty ay maaaring humantong sa vaginal yeast infection. Sa mga mas may edad na kababaihan, maaaring magkaroon ng yeast infection bago ang period.
  • Immune response - Dahil sa mahinang resistensya dulot ng ibang sakit o medisina, maaaring mahirapan ang katawang labanan ang pagdami ng yeast.

 

Anu-ano ang mga yeast infection symptoms na kailangan bantayan?

 

Kapag ang isang babae ay may vaginal yeast infection siya ay makaranas ng:

  • Pangangati ng vagina
  • Pamamaga sa mga tupi ng vagina
  • Sakit o hapdi kapag umiihi o nakikipagtalik
  • Makapal na puting discharge

 

Ang iba ay nakakaranas ng lahat ng sintomas.  May iba naman na isa o dalawa lamang sa mga sintomas ng yeast infection ang nararanasan.

 

Source:

https://kidshealth.org/en/teens/expert-yeast-infection.html

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/genitourinary-tract/Pages/Yeast-Infections-in-Girls-and-Young-Women.aspx

https://www.healthline.com/health/womens-health/effective-yeast-infection-remedies

 


What do you think of this article?