Mga Pangkaraniwang Sanhi ng Neck Pain | RiteMED

Mga Pangkaraniwang Sanhi ng Neck Pain

May 6, 2022

Mga Pangkaraniwang Sanhi ng Neck Pain

Ang pagsakit ng leeg ang isa sa mga pinakamadalas na medical complaint na nararamdaman ng lahat, lalo na ng mga nagtatrabaho. Sa pagdami ng mga taong gumagamit ng mga computer at cellphones para sa iba’t ibang aktibidad, mas lalo ring dumadami ang nakakaranas ng sakit ng leeg.

 

Ang leeg ay may ginagampanang mahirap na trabaho. Araw-araw, kinakailangan nitong hawakan ang ulo na na may timbang na lima hanggang anim na kilo. Ang pagsuporta sa bigat na ito ay ginagampanan ng pitong buto at sinusuportahan ng halos dalawampung muscle na responsable sa paggalaw at pagbabalanse ng ulo.

 

Mga Kaakibat na Sintomas ng Sakit ng Leeg

 

Kadalasan, ang sakit ng leeg ay isa lamang sa mga unang sintomas na nararanasan ng taong may problema sa mga tisyu na bumubo sa leeg. Maaari rin itong samahan ng ibang sintomas tulad ng:

 

-Sakit na lumalala kapag ginagalaw ang ulo

-Paninigas ng muscle at pulikat

-Hirap igalaw ang leeg o ulo

-Sakit ng ulo

-Sakit na kumakalat mula sa leeg pababa ng kamay

-Manhid o nangingimay na kamay

-Hirap magbalanse at maglakad

-Panghihina ng kamay o paa

 

Mga Sanhi ng Pagsakit ng Leeg

 

Ang neck pain ay maaaring magmula sa iba’t ibang tisyu na bumubuo sa leeg tulad ng ugat, buto, litid, kasukasuan at kalamnan. Nakapaloob din sa leeg ang spinal cord. Nababalot ito ng cervical spine na binubuo ng pitong buto o vertebra. Sa gitna ng mga vertebra ay may mga intervertebral disc na tumutulong sa paggalaw ng spine at gumaganap na shock absorber tuwing gumagalaw ang katawan.

 

 Madaming maaaring maging sanhi ang pagsakit ng leeg:

 

-Maling postura

-Paulit-ulit na paggalaw

-Maling posisyon sa pagtulog

-Pagkiskis ng ngipin o teeth grinding

-Pagbubuhat ng mabigat na bag

-Naipit na ugat

-Sports injury

-Rayuma o arthritis

-Impeksyon

-Bukol o kanser

-Bali o bumagsak na buto, na maaaring kaugnay ng osteoporosis

-Pagdulas ng disc na nagsusuporta sa gitna ng mga buto ng leeg (herniated disc)

-Pagsakit ng mga soft tissue at muscle (fibromyalgia)

-Pagkipot ng daanan ng spine (spinal stenosis)

 

undefined

https://www.shutterstock.com/image-photo/asian-female-business-woman-stretching-neck-1448059178

 

Tips upang Mabawasan ang Pagsakit ng Leeg

 

1. Ayusin ang pustura upang maiwasan ang sakit sa leeg. Kapag nakaupo o nakatuyo, ang balikat ay dapat kapantay ng balakang at tuwid ang ulo.

2. Huwag manatili nang matagal sa isang posisyon. Tumayo, maglakad-lakad at mag-inat nang madalas upang maiwasan na maiwan ang leeg sa maling posisyon.

3. I-ayos ang workstation upang magkaroon ng maayos na pustura habang nagtatrabaho. I-posisyon ang computer monitor na pantay sa lebel ng mata. I-angat ang cellphone sa halip na iyuko ang leeg.

Kung may kausap sa cellphone, huwag ipitin sa gitna ng tainga at balikat. Ilagay ito sa loudspeaker o magsuot ng headset.

4. Iwasang magbuhat ng mabigat na bag, lalo na ang shoulder bag.

5. Kung gumagamit ng salamin, siguraduhing tama ang grado nito.

6. Huwag gumamit ng maraming unan kapag natutulog. Nalilimitahan ng maraming unan ang paggalaw ng leeg habang nakahiga. Kadalasan, ang patag na unan, o unan na may suporta sa leeg, ang pinakamahusay na gamitin para mabawasan ang neck pain. Mas mainam na matulog na flat ang likod sa kama o nakatagilid, hindi nakadapa, upang makapagpahinga ang mga muscle ng leeg.

7. Umiwas sa mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat. Kung kinakailangan, humingi ng tulong sa ibang tao.

8. Sikaping magkaroon ng maayos na tulog. Ang problema sa pagtulog ay maaaring dumagdag sa mga problema sa leeg.

 

Kailan Dapat Magpatingin sa Doktor?

 

Maaaring maging sagabal sa pang-araw-araw na gawain ang sakit sa leeg, ngunit may mga konserbatibong paraan upang maagapan ang sintomas.

1. Subukang maglagay ng ice pack sa unang dalawa hanggang tatlong araw upang mabawasan ang pamamaga.
2. Sunod ay gumamit ng heating pad o magshower gamit ang mainit na tubig upang matulungan ang paggaling ng mga muscle sa leeg.
3. Maaaring uminom ng mga over-the-counter na pain reliever tulad ng acetaminophen o ibuprofen.
4. Sabayan ito ng mga home exercises para mainat ang mga muscle sa leeg.

 

Kung hindi nababawasan ang sintomas o mas lumalala pa sa loob ng ilang araw ng home treatment, magpatingin na sa doktor. Maaaring magreseta ang doktor ng mga pain reliever o muscle relaxant upang mabigyan nang oras para makapagpahinga ang mga muscle sa leeg.

 

Importante rin ang pagbabawas ng mabibigat na gawain. Depende sa sintomas, maaaring pagsuotin ang pasyente ng cervical collar bilang suporta sa spine at para mabawasan ang paggalaw at mabawasan ang sakit at pamamaga ng mga soft tissue ng leeg. Maaari ring magturok ng gamot na corticosteroids para pansamantalang mabawasan ang kirot. Ang sakit ng leeg ay kadalasang nawawala sa loob ng ilang araw kapag sinabayan ng gamot.

 

Kadalasan, walang dapat ikabahala sa sakit sa leeg, ngunit kung nakakaranas na ng mas malubhang sintomas tulad ng kumakalat na kirot, panghihina at pamamanhid ng kamay at paa, siguraduhing magpatingin agad sa doktor. Ang iba pang mga nakakabahalang sintomas ay ang lagnat o pagbawas ng timbang kasabay ng pagsakit ng leeg, o grabeng sakit ng leeg. Kung nagkaroon ng trauma sa leeg bago magkaroon ng mga sintomas, agad na magpakonsulta sa doktor.

 

Sa mga malubhang kaso ng neck pain na hindi gumagaling sa konserbatibong gamutan, maaaring magrekomenda ang doktor ng operasyon.

 

Huwag Balewalain ang Neck Pain

 

“Stiff neck lang yan”.

 

Ang pagsakit ng leeg ay pangkaraniwang nararanasan ng kahit sino. Marami sa mga sanhi nito ay hindi nakamamatay at maaaring gumaling ng kusa sa paglipas ng panahon. Kadalasan, hindi ito senyales ng nakakabahalang sakit. Madaming home remedies at prevention strategies na pwedeng subukan.

 

Ngunit, kung biglaan ang pagkakaroon ng sakit ng leeg at sinasabayan pa ng ibang sintomas, huwag itong balewalain. Magtanong sa doktor upang matugunan ang problema sa lalong madaling panahon at maagapan ang paglala ng sintomas.

 

References:

 

https://www.webmd.com/pain-management/why-does-my-neck-hurt

https://www.premierspineinstitute.com/blog/why-chronic-neck-pain-should-never-be-ignored

https://www.gwosteopathy.co.uk/much-head-weigh/

https://www.aans.org/en/Patients/Neurosurgical-Conditions-and-Treatments/Neck-Pain

https://www.health.harvard.edu/pain/6-ways-to-ease-neck-painWhat do you think of this article?