May Separation Anxiety ba ang anak ko? | RiteMED

May Separation Anxiety ba ang anak ko?

November 15, 2021

May Separation Anxiety ba ang anak ko?

Karaniwan na sa mga sanggol ang umiyak kapag sila ay napalayo o nawalay sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Minsan pa nga, matinding pag-iyak na ang maririnig ng mga magulang kahit sa panandaliang pag-alis at pagkawala lamang sa paningin ng mga sanggol. Ang pag-iyak o lungkot ng mga sanggol na dulot ng separation anxiety ay normal lamang at hindi dapat ikabahala. Habang sila ay lumalaki, natututuhan din nilang tanggapin ang panandaliang pagkawalay ng kanilang mga magulang.

Ngunit mayroong mas seryosong uri ng separation anxiety na kailangang bantayan sa mga bata. Ito ay ang separation anxiety disorder.

Ano Separation Anxiety Disorder?

Ang kahulugan ng anxiety ay ang pag-aalala o pagka-nerbyos. Normal itong nararamdaman ng mga tao – bata man o matanda – lalo na pagdating sa mga bagay o pangyayari sa hinaharap. Ang ibig sabihin naman ng Separation Anxiety Disorder o SAD ay ang sobrang takot o pangamba kapag malayo sa mahal sa buhay o tahanan. Nakakaapekto ito sa 4-5% ng mga batang edad 7 hanggang 11 taon.

 

 

 

Narito ang mga karaniwang separation anxiety symptoms:

 

 • Pag-aalala o anxiety na maaaring may mangyaring hindi maganda sa magulang o tagapag-alaga kapag hindi ito kasama ng bata, o di kaya ay may mangyayaring masama sa bata kapag hindi nito kasama ang nakatatanda
 • Pag-ayaw ng bata na pumasok sa paaralan para makasama ang kanyang tagapag-alaga
 • Hindi pagtulog kung hindi kasama ang kanyang tagapag-alaga
 • Ang takot na mag-isa
 • Mga bangungot tungkol sa pagkawalay
 • Pag-ihi sa kama
 • Pagsakit ng ulo o tiyan
 • Paulit-ulit na pagwawala o pagmamakaawa
 • Matinding takot

 

 

undefined

Source: https://www.shutterstock.com/image-photo/sad-little-girl-sit-on-armchair-1419581441

 

 

Bawat bata ay may iba’t-ibang paraan o senyales  na nagpapakita ng kanilang separation anxiety. Ngunit upang ito ay matawag na disorder, ang anxiety attack ay kailangang makita sa bata sa loob ng 4 na linggo o isang buwan. Ito ay tinatawag na disorder dahil sa halip na masanay ang mga bata na makihalubilo sa iba at makipaglaro kasama ang mga ka-edad, sila ay napapangunahan ng takot na mawalay sa magulang o kasama.

 

Maraming posibleng dahilan ang SAD. Ang ilan sa mga maaaring dahilan o pinagmulan ay ang sumusunod:

 • Stress o trauma sa buhay ng bata, tulad ng pananatili sa ospital, pagpanaw ng mahal sa buhay o alagang hayop, o pagbabago sa paligid tulad ng paglipat sa ibang bahay o paglipat sa ibang paaralan.
 • Ang mga batang may overprotective na mga magulang ay mas maaring magkaroon ng separation anxiety.
 • Ang mga batang may separation anxiety ay madalas na may mga kapamilyang mayroon din nito o iba pang mental disorders na maaaring namana ng mga bata.
 • Pagka-attach sa magulang o tagapag-alaga.
 • Iba pang anxiety disorders tulad ng panic attack, social anxiety disorder, at mga phobia. 
 • Ang mga batang may SAD ay maaaring mayroon ding obsessive-compulsive disorder o depression. 

 

 

Ang mga posibleng dahilan ng SAD ay matutukoy lamang ng isang espesyalista. Kung kaya kapag ikaw ay nakakita ng mga senyales nito sa inyong anak, agad na magpasuri sa doktor. Ilan sa mga pangkaraniwang tugon ng medisina sa separation anxiety disorder ay ang cognitive behavioral therapy, mga gamot, family therapy, at assistance ng paaralan.

 

Anuman ang nararamdaman ng iyong anak, mahalaga na huwag ito balewalain. Sa halip, siguraduhing magbigay ng lakas ng loob at mapagkalingang atmosphere sa bahay.

 

Sources:

https://www.webmd.com/parenting/separation-anxiety#1

https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=separation-anxiety-disorder-90-P02582

 

 What do you think of this article?