Kahalagahan ng Bakuna | RiteMED

Kahalagahan ng Bakuna

April 15, 2017

Kahalagahan ng Bakuna

Ang bakuna o baksinasyon ay ang pagbibigay ng isang sustansiyang nakakapagpalakas sa immune system sa isang tao. Mas bumababa ang tyansa na magkaroon ng impeksiyon ang isang tao dahil sa mas malakas na immune system. Ipinaglalaban nito ang tao laban sa virus at bakteryang nakapagdudulot ng sakit. Ang bakuna ang gumagawa ng tinatawag na "antibodies”sa katawan. Nilalabanan nito ang mga mikrobyong nakakapagdulot ng sakit.

Bakuna at ang matatanda

Maraming nag-aakala na pambata lamang ang bakuna, ngunit kahit tayo ay matanda na, malaki pa rin ang naitutulong nito sa atin. Kahit mga senior citizen ay kailangan at pwede pa ring magpabakuna.
 

Isa sa pinakamadalas na binibigay na bakuna sa mga may edad na ay ang tinatawag na flu shot. Ang bakuna na ito ay para makaiwas sa sakit na trangkaso. Mas mabuti kung magpabakuna laban sa trangkaso taun-taon, dahil patuloy na nag-iiba at lumalakas ang strain ng virus na nagdadala ng sakit na ito.

 

Permanente na ba ito?

Maaari pa ring magkasakit ang mga taong nabakunahan na sapagkat hindi buo ang naibibigay na proteksyon nito. Mas makabubuti pa rin ang magkaroon ng  prokteksyon laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa iyo gaya ng trangkaso o sipon.


Ang bakuna ay kadalasang ginagawa mula sa mikrobyo at birus. Pinahihina muna ang bagsik nito at kinokontrol ang dose at interval bago ito ilalagay sa katawan ng tao.

 

Mga Sakit na Iniiwasan ng Bakuna

Ang Department of Health ay naglabas ng “Expanded Program of Immunization" kung saan makikita ang listahan ng sakit na kayang maiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ang ilan sa mga sakit na nassa listahan ng DOH ay tuberculosis, polio, tetanus, at tigdas. Ang bakuna laban sa tigdas ay kadalasang ibinibigay sa mga batang nasa elementerya pa lamang.


undefined

Kahalagahan ng Pagpapabakuna

  

1. Ang pagbabakuna ay isa sa pinakaligtas na paraan para makaiwas sa sakit. Ang panganib na dala ng mga sakit na kayang pigilan ng bakuna ay mas malala.

  

2. Ang mga taong malulusog at malakas ang resistensya ay posible pa ring magkasakit. Malaki ang maitutulong ng bakuna upang lalong makaiwas sa iba’t-ibang uri ng sakit. Mas malawak na proteksyon ang naibibigay ng mga bakuna.

 

4. Ang virus na kasama sa bakuna ay hindi makasasama sa iyong kalusugan, bagkus ito ay mas makakatulong sa iyong katawan na labanan ang mga sakit na dala nito.

 

5. Kapag ikaw ay nagpabakuna, mas maliit ang iyong tyansa na magkaroon ng sakit. Dahil dito, hindi na kakailanganin pang bumili ng gamot.

 
Karamihan sa mga bata at maging mga nakatatanda ay takot sa bakuna. Subalit wala namang dapat ikatakot dito. Ito ay kailangan upang maging mas protektado ang katawan sa iba’t-ibang uri ng sakit. Hindi maiiwasan sa mga bata ang matakot sa karayom ngunit kailangang ipaliwanag ng mga magulang sa kanila na ang sakit mula sa turok ay panandalian lamang kumpara sa sa sakit na maidudulot ng iba’t-ibang sakit  gaya ng ubo.


undefined

Dapat ring tandaan na pagkatapos mapabakunahan ay posibleng lagnatin ang pasyente, pwedeng manakit ang kalamnang naturukan, at pwede ring magkabutlig. Hindi dapat ito ikatakot sapagkat mayroong mga bakunang sadyang ganito ang epekto.

 

Sources:


What do you think of this article?