Quizzes | RiteMED
COVID-19 Quiz
Posted May 07, 2021
1. Ang COVID-19 ay nakakahawang sakit na pinangalanang severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 o SARS-CoV-2 dahil similar ito sa anong sakit na nag break out noong 2003?
image Ang COVID-19 ay nakakahawang sakit na pinangalanang severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 o SARS-CoV-2 dahil similar ito sa anong sakit na nag break out noong 2003?
2. Hindi madali madiagnose ang Covid-19 dahil ang mga sintomas nito tulad ng lagnat at ubo ay makikita rin sa sakit na:
image Hindi madali madiagnose ang Covid-19 dahil ang mga sintomas nito tulad ng lagnat at ubo ay makikita rin sa sakit na:
3. Isa pang nagpapahirap sa COVID-19 ay ang mga asymptomatic cases na ang ibig sabihin ay:
image Isa pang nagpapahirap sa COVID-19 ay ang mga asymptomatic cases na ang ibig sabihin ay:
4. Lahat tayo ay dapat mag ingat sa Covid-19, pero dapat mas mag ingat ang mga taong may iba pang karamdaman tulad ng hypertension at diabetes, pati na rin ang mga bata at Matatanda. Ito ay dahil mas mahina ang kanilang _________.
image Lahat tayo ay dapat mag ingat sa Covid-19, pero dapat mas mag ingat ang mga taong may iba pang karamdaman tulad ng hypertension at diabetes, pati na rin ang mga bata at Matatanda. Ito ay dahil mas mahina ang kanilang _________.
5. Mahalagang palakasin ang ating immune system laban sa Covid-19 kaya dapat uminom ng VItamin C tulad ng RiteMED Ascorbic Acid. Pero paano pa natin pwede iwasan ang sakit na ito?
image Mahalagang palakasin ang ating immune system laban sa Covid-19 kaya dapat uminom ng VItamin C tulad ng RiteMED Ascorbic Acid. Pero paano pa natin pwede iwasan ang sakit na ito?