Products | Heart Conditions | RiteMED

May tamang gamot para sa'yo sa abot-kayang presyo.
Prescription
RM CLOPIDOGREL 75 MG TAB
RM CLOPIDOGREL 75 MG TAB

Antithrombotic

Heart Conditions

Php 20.00

MORE DETAILS

Prescription
RM FELODIPINE 5 MG TAB
RM FELODIPINE 5 MG TAB

Calcium Channel Blocker

Heart Conditions

Php 12.50

MORE DETAILS

Prescription
RM ISOSORBIDE-5-MONONITRATE (ISMN) 60 MG
RM ISOSORBIDE-5-MONONITRATE (ISMN) 60 MG

Anti-anginal

Heart Conditions

Php 16.50

MORE DETAILS

Prescription
RM LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (LOSARITE) 100 MG TAB
RM LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (LOSARITE) 100 MG TAB

Angiotensin II Receptor Antagonist/ Diuretic/ Antihypertensive

Heart Conditions

Php 16.07

MORE DETAILS

Prescription
RM LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (LOSARITE) 50 MG TAB
RM LOSARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE (LOSARITE) 50 MG TAB

Angiotensin II Receptor Antagonist/ Diuretic/ Antihypertensive

Heart Conditions

Php 12.95

MORE DETAILS

Prescription
RM LOSARTAN 100 MG TAB
RM LOSARTAN 100 MG TAB

Angiotensin II Receptor Antagonist/ Diuretic/ Antihypertensive

Heart Conditions

Php 14.73

MORE DETAILS

Prescription
RM LOSARTAN 50 MG TAB
RM LOSARTAN 50 MG TAB

Angiotensin II Receptor Antagonist/ Diuretic/ Antihypertensive

Heart Conditions

Php 11.16

MORE DETAILS

Prescription
RM METOPROLOL TARTRATE 100 MG TAB
RM METOPROLOL TARTRATE 100 MG TAB

Beta-adrenoceptor Blocker / Antihypertensive / Anti-anginal

Heart Conditions

Prescription
RM METOPROLOL TARTRATE 50 MG TAB
RM METOPROLOL TARTRATE 50 MG TAB

Beta-adrenoceptor Blocker / Antihypertensive / Anti-anginal

Heart Conditions

Prescription
RM OLMESARTAN 20 MG TAB
RM OLMESARTAN 20 MG TAB

Angiotensin II Receptor Antagonist

Heart Conditions

Php 31.70

MORE DETAILS

Prescription
RM SIMVASTATIN 20 MG TAB
RM SIMVASTATIN 20 MG TAB

Antihyperlipidemic

Heart Conditions

Php 14.32

MORE DETAILS

Prescription
RM SIMVASTATIN 40 MG TAB
RM SIMVASTATIN 40 MG TAB

Antihyperlipidemic

Heart Conditions

Php 21.60

MORE DETAILS