RiteMED | May RiteMED Para Sa Ubo | RiteMED

May RiteMED Para Sa Ubo

May 8, 2018

Panoorin ang video ni Judy Ann at alamin ang iba't ibang gamot laban sa ubo!
Tandaan, para sa pangkaraniwang sakit #MayRiteMEDParaDiyan.

ASC reference no: R011N043018R


What do you think of this article?
Thanks for your rating!