RiteMED | May RiteMED Para Sa Ubo
May RiteMED Para Sa Ubo

May 8, 2018

Panoorin ang video ni Judy Ann at alamin ang iba't ibang gamot laban sa ubo!
Tandaan, para sa pangkaraniwang sakit #MayRiteMEDParaDiyan.

ASC reference no: R011N043018R


What do you think of this article?
Thanks for your rating!