RiteMED | Di Dapat Mahal ang Magmahal | RiteMED

Di Dapat Mahal ang Magmahal

February 24, 2021


Ngayong araw ng mga puso, alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay - mga magulang, anak, asawa, kapatid, kamag-anak at kaibigan. Sila ang mga taong ating pinoprotektahan at inaalagaan. “‘Di dapat mahal, ang magmahal.“ Gamot na dekalidad. Produkto na abot-kaya. Kayang araw-arawin. Dahil ang RiteMed, para sa lahat. Maligayang Araw ng mga Puso!

ASC Reference No. R103N020521RS


What do you think of this article?