Quizzes | RiteMED
Sipon Quiz
Posted April 29, 2021
1. Alin sa mga ito ang HINDI sintomas ng sipon?
2. Ang boosted immunity ay malaking tulong iwas sipon kaya dapat uminom ng RIteMED Sodium Ascorbate para sa Vitamin C. Pero paano pa pwede iwasan ang sipon?
image Ang boosted immunity ay malaking tulong iwas sipon kaya dapat uminom ng RIteMED Sodium Ascorbate para sa Vitamin C. Pero paano pa pwede iwasan ang sipon?
3. Ang sipon ay nakakahawang sakit sa ating
4. Ang virus na ito ang karaniwang sanhi ng sipon:
image Ang virus na ito ang karaniwang sanhi ng sipon:
5. Kailan tayo maaaring magkaroon ng sipon?
image Kailan tayo maaaring magkaroon ng sipon?