Quizzes | RiteMED
Mental health Quiz
Posted May 07, 2021
1. Alin sa mga sumusunod ang Hindi nakakatulong sa ating mental health?
image Alin sa mga sumusunod ang Hindi nakakatulong sa ating mental health?
2. Ang ating katawan ay nagrerespond sa ating mga iniisip at nararamdaman. Halimbawa ang pagtaas ng blood pressure kapag tayo ay nakakaranas ng stress o nagugulat. Ano ang tawag dito?
image Ang ating katawan ay nagrerespond sa ating mga iniisip at nararamdaman. Halimbawa ang pagtaas ng blood pressure kapag tayo ay nakakaranas ng stress o nagugulat. Ano ang tawag dito?
3. Ang mental health ay mahalaga dahil maraming aspeto ng buhay itong naaapektuhan tulad ng trabaho, pag-aaral, at ____________.
image Ang mental health ay mahalaga dahil maraming aspeto ng buhay itong naaapektuhan tulad ng trabaho, pag-aaral, at ____________.
4. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng Mental Illnesses EXCEPT:
image Ang mga sumusunod ay halimbawa ng Mental Illnesses EXCEPT:
5. Ito ay binubuo ng ating emosyonal, sikolohikal, at social na kalusugan, ano ito?