Quizzes | RiteMED
Hypertension Quiz
Posted May 07, 2021
1. Ang Hypertension o altapresyon ay ang matinding pagtaas ng blood pressure na maaaring makapinsala sa ating ugat. Ano ang tatlong yugto ng karamdamang ito?
image Ang Hypertension o altapresyon ay ang matinding pagtaas ng blood pressure na maaaring makapinsala sa ating ugat. Ano ang tatlong yugto ng karamdamang ito?
2. Ang mismong sanhi ng ng Hypertension ay di pa natutuklasan ngunit nag-uugat ito mula sa sumusunod EXCEPT:
image Ang mismong sanhi ng ng Hypertension ay di pa natutuklasan ngunit nag-uugat ito mula sa sumusunod EXCEPT:
3. Kadalasan ang sintomas ng hypertension ay lumalabas kapag malubha na ang sakit, upang maiwasan ito ugaliing magpa check ng blood pressure. Ano ang ginagamit upang gawin ito?
image Kadalasan ang sintomas ng hypertension ay lumalabas kapag malubha na ang sakit, upang maiwasan ito ugaliing magpa check ng blood pressure. Ano ang ginagamit upang gawin ito?
4. Para sa tamang alaga sa hypertension, may mga abot kayang gamot ang RiteMED. Pero bago uminom nito ano muna ang dapat gawin?
image Para sa tamang alaga sa hypertension, may mga abot kayang gamot ang RiteMED. Pero bago uminom nito ano muna ang dapat gawin?
5. Upang maiwasan ang hypertension kailangan natin ng healthy lifestyle. Dapat nating sundin ang mga sumusunod EXCEPT:
image Upang maiwasan ang hypertension kailangan natin ng healthy lifestyle. Dapat nating sundin ang mga sumusunod EXCEPT: