Quizzes | RiteMED
Dyspepsia Quiz
Posted May 07, 2021
1. Ang dyspepsia ay isang karamdaman na maraming kaakibat na sintomas tulad ng pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagtatae, at?
image Ang dyspepsia ay isang karamdaman na maraming kaakibat na sintomas tulad ng pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagtatae, at?
2. Ang mga sumusunod ay maaaring maging sanhi ng dyspepsia EXCEPT
image Ang mga sumusunod ay maaaring maging sanhi ng dyspepsia EXCEPT
3. Hindi man malubha ang dyspepsia may ALARM symptoms ito na maaaring hudyat ng mas matinding karamdaman. Ang ALARM ay acronym na ang ibig sabihin ay: Anemia, Loss of weight, ________, Recent onset of progressive symptoms, Melena, at Swallowing difficulty.
image Hindi man malubha ang dyspepsia may ALARM symptoms ito na maaaring hudyat ng mas matinding karamdaman. Ang ALARM ay acronym na ang ibig sabihin ay:  Anemia, Loss of weight, ________, Recent onset of progressive symptoms, Melena, at Swallowing difficulty.
4. May dalawang uri ng dyspepsia, functional dyspepsia at __________.
image May dalawang uri ng dyspepsia, functional dyspepsia at __________.
5. Para sa ginhawa mula dyspepsia mayroong RiteMED Domperidone. Pero upang maiwasan ito pwedeng gawin ang sumusunod EXCEPT:
image Para sa ginhawa mula dyspepsia mayroong RiteMED Domperidone. Pero upang maiwasan ito pwedeng gawin ang sumusunod EXCEPT: