Quizzes | RiteMED
Diabetes Quiz
Posted May 07, 2021
1. Alin sa mga sumusunod ang HINDI sintomas ng diabetes?
image Alin sa mga sumusunod ang HINDI sintomas ng diabetes?
2. Ang diabetes ay may tatlong uri ano ang mga ito?
image Ang diabetes ay may tatlong uri ano ang mga ito?
3. Habang inaalam pa ang sanhi ng Type 1 Diabetes, ang Type 2 Diabetes ay kadalasang may kaugnayan sa ating _____________.
image Habang inaalam pa ang sanhi ng Type 1 Diabetes, ang Type 2 Diabetes ay kadalasang may kaugnayan sa ating _____________.
4. Paano maiiwasan ang diabetes?
image Paano maiiwasan ang diabetes?