Quizzes | RiteMED
Dengue Quiz
Posted May 07, 2021
1. Alin dito ang HINDI sign ng pag-galing mula sa dengue?
image Alin dito ang HINDI sign ng pag-galing mula sa dengue?
2. Alin dito ang tamang pag-aalaga para sa may dengue?
image Alin dito ang tamang pag-aalaga para sa may dengue?
3. Alin sa mga ito ang HINDI sintomas ng dengue?
image Alin sa mga ito ang HINDI sintomas ng dengue?
4. Ang dengue ay nakukuha mula sa kagat ng isang babaeng ________ mosquito.
image Ang dengue ay nakukuha mula sa kagat ng isang babaeng ________ mosquito.
5. Para makaiwas sa dengue pwede kayong gumamit ng RiteMED Denguetrol. Pero ano pa ang ibang paraan upang makaiwas sa karamdamang ito?
image Para makaiwas sa dengue pwede kayong gumamit ng RiteMED Denguetrol. Pero ano pa ang ibang paraan upang makaiwas sa karamdamang ito?