Quizzes | RiteMED
Cough Quiz
Posted April 29, 2021
1. Alin sa mga ito ang HINDI sanhi ng pag ubo?
image Alin sa mga ito ang HINDI sanhi ng pag ubo?
2. Anong type of cough ang may kasamang plema?
image Anong type of cough ang may kasamang plema?
3. Kailan dapat magpunta ng ospital kapag inuubo?
image Kailan dapat magpunta ng ospital kapag inuubo?
4. Minsan kapag inuubo na may kasamang plema, ano ang pwede nating gawin para mas madali itong ilabas?
image Minsan kapag inuubo na may kasamang plema, ano ang pwede nating gawin para mas madali itong ilabas?
5. Para guminhawa mula sa ubo maaaring uminom ng RiteMED Ambroxol, pero ano pa ang paraan upang mas madaling gumaling mula sa ubo?
image Para guminhawa mula sa ubo maaaring uminom ng RiteMED Ambroxol, pero ano pa ang paraan upang mas madaling gumaling mula sa ubo?