Quizzes | RiteMED
Arthritis Quiz
Posted May 07, 2021
1. Alin sa mga sumusunod ang HINDI sintomas ng arthritis?
image Alin sa mga sumusunod ang HINDI sintomas ng arthritis?
2. Ang arthritis ay nakakaapekto sa quality of life dahil pangkaraniwang naapektuhan nito ang ang _______.
image Ang arthritis ay nakakaapekto sa quality of life dahil pangkaraniwang naapektuhan nito ang ang _______.
3. Ang pangkaraniwang uri ng arthritis ay ang __________ na nagdudulot ng pagkasira ng cartilage ng buto.
image Ang pangkaraniwang uri ng arthritis ay ang __________ na nagdudulot ng pagkasira ng cartilage ng buto.
4. Maraming sanhi ang arthritis, maaaring namana ito, o galing sa impeksyon, o sanhi ng abnormal na metabolism, o di kaya ay _________.
image Maraming sanhi ang arthritis, maaaring namana ito, o galing sa impeksyon, o sanhi ng abnormal na metabolism, o di kaya ay _________.
5. Para guminhawa mula sa arthritis may RiteMED Mefenamic Acid. Pero paano kaya pwedeng iwasan ang karamdamang ito?
image Para guminhawa mula sa arthritis may RiteMED Mefenamic Acid. Pero paano kaya pwedeng iwasan ang karamdamang ito?