Quizzes | RiteMED
Anemia Quiz
Posted May 07, 2021
1. Alin sa mga sumusunod ang HINDI sintomas ng Anemia?
image Alin sa mga sumusunod ang HINDI sintomas ng Anemia?
2. Ang sakit na anemia ay nangyayari kapag ang ating dugo ay kulang nito:
image Ang sakit na anemia ay nangyayari kapag ang ating dugo ay kulang nito:
3. Kapag may iron deficiency anemia maaaring solusyon dito ang iron supplements tulad ng ________.
image Kapag may iron deficiency anemia maaaring solusyon dito ang iron supplements tulad ng ________.
4. May iba’t ibang uri ng anemi tulad ng Vitamin deficiency anemia at ang mas malubhang sickle cell anemia. Pero ano ang pinaka common na klase ng anemia?
image May iba’t ibang uri ng anemi tulad ng Vitamin deficiency anemia at ang mas malubhang sickle cell anemia. Pero ano ang pinaka common na klase ng anemia?
5. Upang maiwasan ang iron deficiency anemia maaaring gawin ang sumusunod except:
image Upang maiwasan ang iron deficiency anemia maaaring gawin ang sumusunod except: