Programs | Tamang Ehersisyo | RiteMED

Tamang Ehersisyo


Ang Connection ng Mental Health at Exercise | Apr 18, 2021

Ang Connection ng Mental Health at Exercise

Madalas nating naririnig o nababasa na ang ehersisyo ay importante para sa ating physical health. Napapalakas nito ang ating katawan, nasisiguradong maayos ang blood circulation, at naibabalik ang ating sigla kapag galing tayo sa sakit o injury.

Read more