Mga Mapagkukunan ng Tulong para sa Mental Health sa Pilipinas | RiteMED

Mga Mapagkukunan ng Tulong para sa Mental Health sa Pilipinas

October 15, 2023

Mga Mapagkukunan ng Tulong para sa Mental Health sa Pilipinas

Sa gitna ng patuloy na pag-usbong ng kamalayan tungkol sa mental health, mahalaga na maiparating natin sa mga tao na may mga makukuha silang tulong at suporta.

 

1. Libre at Agarang Counseling Support sa Pilipinas

Kung ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay nangangailangan ng tulong ukol sa mental health, maraming mga serbisyo ang available. Sa Pilipinas, maraming hotlines na maaaring tawagan para sa iba't-ibang mga alalahanin ukol sa mental health o behavioral health.

 

2. Ano nga ba ang Hotlines o Helplines?

Ang mga hotlines ay nagbibigay ng agarang tulong ukol sa mental health nang libre. Kapag tumawag ka sa hotline, makakatanggap ka ng kumpidensyal na counseling support sa pamamagitan ng telepono, text message, o online chat. Ito rin ay tinatawag na helplines o crisis lines.

 

3. Paano Tutulong ang Helpline o Hotline sa Akin?

Ang helplines ay nagbibigay ng pagkakataon kung saan maaari kang makipag-usap ng walang paghuhusga, ibahagi ang iyong mga suliranin, at makatanggap ng suporta. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng aktibong pakikinig, tulong sa pamamahala ng emosyon, at pagbibigay ng mga nararapat na payo.

 

4. Sino ang Makakausap Ko Kapag Tumawag Ako sa Helpline?

Ang mga tumutugon sa helpline ay karaniwang mga volunteer o counselor. Maari ring sila ay mga peers na mayroong mga katulad na karanasan sa buhay sa isyu na tinutulungan ng helpline. Karaniwan silang may pagsasanay sa aktibong pakikinig at crisis counseling.

 

5. Ano-ano ang mga Isyu na Tinutulungan ng Helplines at Hotlines?

Ang mga helplines ay nagbibigay ng libreng suporta sa mga taong may mga problemang ukol sa mental health o nasa gitna ng emotional crisis. May mga helpline na nagbibigay suporta para sa partikular na mga isyu tulad ng pag-iisip ng suicide, domestic violence, pang-aabuso, pag-aalala, at depresyon, habang may iba namang suporta para sa mga tiyak na grupo tulad ng mga teenager, bata, komunidad ng LGBTQ+, o mga beterano. May mga helpline rin na nagbibigay suporta para sa anumang paksa o isyu, kaya't maaari kang makipag-usap sa kanila ukol sa anumang pinagdadaanan mo.

 

6. Tumutulong ba ang Helplines at Hotlines sa mga Saloobin Tungkol sa Suicide?

Sa karamihan ng mga bansa, mayroong suicide hotline number na maaari mong tawagan kung may mga saloobin ka tungkol sa pagpapakamatay. Ang mga suicide hotlines ay karaniwang bukas 24/7. Maraming suicide hotlines ang nagbibigay suporta para sa lahat ng uri ng isyu.

 

7. Maaari Bang Tumawag sa Helpline para Makakuha ng Suporta para sa Isang Taong Sanhi ng Pag-aalala?

Maaring magdulot ng pag-aalala kung ang iyong kaibigan o kapamilya ay may problema sa kanilang mental health o nasa gitna ng behavioral health crisis. Tutulungan ka ng helpline sa tamang paraan ng pagtulong sa iyong mahal sa buhay, maging ito ay mga hakbang na maaari mong gawin para suportahan sila, o mga external na tulong na maaari nilang makuha.

 

8. Tumawag Para sa Kinabukasan ng Malasakit

Sa paglalagay ng mga hotlines at helplines sa Pilipinas, nagsisilbing patunay ito na hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Ipinapakita nitong may mga taong handang makinig at magbigay ng suporta sa atin. Ang pagtawag sa mga helplines at hotlines ay isang hakbang patungo sa mas malusog na pag-unlad ng ating mental health. Ipinapaabot nito ang mensahe na tayo'y may kakayahang magtagumpay sa mga pagsubok ng buhay.

 

Mga Helplines at Hotlines sa Pilipinas

undefined

https://www.shutterstock.com/image-photo/smiling-professional-asian-psychiatrist-neurologist-doctor-1803314164

Ito ay mahalagang listahan ng mga mapagkukunan ng tulong para sa mga Pilipino na nangangailangan ng suporta ukol sa kanilang mental health.

NCMH Crisis Hotline (National Center for Mental Health x Department of Health):

 0917 899 8727 and 02 8989 8727

Philippine Mental Health Association, Inc.:

Facebook PMHAofficial

 (02) 8921-4958 / (02) 8921-4959
7 a.m. to 4 p.m., Mondays to Fridays
[email protected]  09175652036
Online chat support 8am-5pm, Monday to Saturday. 

HOPELINE (24/7): Smart – 0918-873-4673 | PLDT – (02) 8804-4673 | Globe – 0917-558-4673  | Twitter: @HopelinePH

Manila Lifeline Centre: Landline: (02) 896-9191 | Globe: 0917-854-9191

Dial-A-Friend: Landline: 02 8525-1743 / 02 8525-1881

Crisis Line: Landline: (02) 893-7603 | Globe Duo: 0917-8001123 | Sun Double Unlimited: 0922-8938944 | In Touch Crisis Line Facebook

Tawag Paglaum – Centro Bisaya: Smart/Sun: 0939-9375433 / 0939-9365433 | Globe/TM: 0927-6541629 | Tawag-Paglaum-Centro-Bisaya Facebook
24/7 suicide, depression, and emotional crisis intervention hotline

Living Free Foundation: (0917) 322-7807
http://livingfreefoundationph.com/
Online Psychosocial Support/Psychological First Aid by Registered Social Workers in the Philippines: Living Fee Foundation Facebook

Mind Nation: Online Psychologist Consultationhttps://www.facebook.com/mindnation/

Better Help – https://www.betterhelp.com/
Online Therapy – https://www.online-therapy.com/?ref=144412
Ginger – https://www.ginger.io/
Spring Health – https://www.springhealth.com/
RecoveryHub Philippines – https://app.recoveryhub.ph/

 

References:

ThroughLine Limited. (2023). Find A Helpline | Free emotional support in 130+ countries. Findahelpline.com. https://findahelpline.com/ph

SilakboPH. (n.d.). Mental Health Resources. Silakbo PH. http://www.silakbo.ph/help/What do you think of this article?