Tips para malinis ang hangin sa bahay | RiteMED

Tips para malinis ang hangin sa bahay

July 21, 2021

Tips para malinis ang hangin sa bahay

Ang paglanghap ng maduming hangin ay maaring magdulot ng iba’t ibang uri ng sakit—mula sa simpleng allergy hanggang sa pagkakaroon ng respiratory problems. Para maiwasan ang mga respiratory infection na nagdudulot ng ubo at sipon, mahalagang iwasan ang mga air pollution sources at alamin ang air quality index bago manatili sa isang lugar.

 

Ngunit kahit sa loob ng sariling bahay, hindi pa rin makakasiguro na malinis ang hangin. Maraming bagay ang maaaring makaapekto sa indoor air quality.  Ilan sa mga ito ay ang smoking, paglilinis, pag-renovate ng bahay, mga sirang appliances at mga chemicals sa ilang mga household products.

 

Paano nga ba panatilihing malinis ang hangin sa loob ng inyong tahanan? Basahin ang mga sumusunod na tips para mag-improve ang air quality sa loob ng inyong bahay.

 

 

Mag-alaga ng halaman sa loob ng bahay

 

Ang pagkakaroon ng house plants ay hindi lang para magkaroon ng libangan at dekorasyon sa bahay. Ang mga halaman ay makakatulong para mapanatiling malinis ang hangin sa loob ng inyong tahanan. Pumili ng mga air-purifying plants tulad ng spider plant at snake plant.

 

undefined

Source: https://www.shutterstock.com/image-photo/female-hand-takes-care-indoor-plants-479855008

 

Buksan ang mga bintana

 

Ang pinakamadaling paraan para ma-improve ang indoor air quality ay ang buksan ang mga bintana sa inyong bahay.  Mahalaga ang natural air ventilation para manatiling malinis ang hangin sa loob ng tahanan. Sa ganitong paraan, nakaiikot ang hangin at nababawasan ang mga air pollutants.

 

Kontrolin ang level of humidity sa loob ng bahay

 

Importanteng nasa tamang level ang humidity o dami ng water vapor sa hangin sa loob ng tahanan. Gumamit ng dehumidifier para bawasan ang moisture sa loob ng bahay. Mahalaga ito sa pag-kontrol ng allergens na nagdudulot ng mga allergic reactions tulad ng ubo at sipon.

 

Panatilihing malinis ang buong bahay

 

Para maiwasang ma-contaminate ang hangin, ugaliin ang regular na paglilinis ng bahay. Gumamit ng vacuum cleaner para linisin ang mga carpets, rugs, beddings at kurtina kung saan madalas naiipon ang mga alikabok.  Regular na palitan at labhan ang mga bedsheets at pillowcases.

 

Iwasan ang paninigarilyo

 

Sa labas man o sa loob ng bahay, ang paninigarilyo ay isang sanhi ng air pollution. Ipaalam sa lahat ng miyembro ng pamilya at sa inyong mga bisita na ang bahay niyo ay isang no-smoking zone.

 

Gumamit ng air purifier

 

Malaking tulong din ang paggamit ng air purifier para mabawasan ang mga air pollutants. Nakakatulong din itong salain ang mga harmful chemicals sa indoor environment.

 

 

Sa mga panahong hindi maiwasang magkaroon ng respiratory infection ang mga kasama sa bahay, importante rin na mayroon sa bahay na remedy for cough. Isama sa essentials kit ang RiteMed Ambroxol, ang cough remedy para sa ubong dulot ng unclean indoor air.

 

Mahalaga ang pagpapanatili ng indoor air quality para maiwasan ang mga respiratory infection sa loob ng inyong tahanan. Sundin ang mga tips sa article na ito para makasigurong malinis ang hangin na nalalanghap ng inyong mahal sa buhay.

 

 

 

Sources:

 

https://www.treehugger.com/ways-get-clean-air-without-chemicals-4864310

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/easy-ways-you-can-improve-indoor-air-quality

https://www.webmd.com/lung/features/12-ways-to-improve-indoor-air-quality


What do you think of this article?