Tamang Paglilinis at Pagdisinfect ng mga Gamit Laban sa COVID | RiteMED

Tamang Paglilinis at Pagdisinfect ng mga Gamit Laban sa COVID

April 28, 2022

Tamang Paglilinis at Pagdisinfect ng mga Gamit Laban sa COVID

Noong unang natuklasan ang Covid-19, agad na inaral ng mga eksperto kung paano mapipigilan ang pagkalat nito at kung paano ito pupuksain. Ilang taon na ang nakalipas at masasabi nating may progress tayo laban sa karamdamang ito.

Naging pang araw-araw na ang mga safety procedures tulad ng pagsuot ng facemask at social distancing. Marami na rin ang nabakunahan at nakakuha ng booster shots. Pero, patuloy parin dapat ang pag-iingat. Tulad sa ating bahay, ito ay dapat nililinis para siguradong ligtas tayo laban sa virus. Sa article na ito ating titignan ang mga tips para sa tamang  pag-disinfect ng bahay laban sa Covid-19.

 

Tips sa Tamang Paglilinis ng Tahanan Laban sa COVID-19 Virus

 

May pagkakaiba ba ang regular na paglilinis at disinfection?

 

Ang disinfection ay ang paggamit ng mga kemikal upang patayin ang mga mikrobyo na nasa ibabaw ng mga gamit. Sa regular na paglilinis naman, sa halip na gumamit ng kemikal, sabon o detergent ang ginagamit na panlinis. Kadalasan, ang regular na paglilinis ay sapat na upang matanggal ang mga virus sa mga gamit. Ang disinfection naman ay kinakailangan lamang gawin kapag mayroong kasama sa bahay na may sakit o nagpositibo sa COVID-19.

 

Sa regular na paglilinis, narito ang mga dapat tandaan:

 

-Ugaliing regular na linisin ang mga madalas na nahahawakan na mga bagay tulad ng mga hawakan ng pinto, mesa at mga switch ng ilaw.

-Depende sa gamit na lilinisin ang tamang panlinis. Maaaring makita ang instructions sa product label.

-Turuan ang lahat ng mga kasama sa bahay ng tamang paghuhugas ng kamay.

-Kapag mayroong nagkasakit sa bahay, agad na ihiwalay ang mga gamit nito at i-isolate sa kwartong may maayos na daloy ng hangin at may sariling banyo.

 

Kapag mayroong may sakit o nagpositibo sa COVID-19, ito ang mga dapat sundin sa tamang pag disinfect:

 

-Laging sundin ang instructions sa label ng mga kemikal o disinfectant na gagamitin. Alamin kung kailangan bang gumamit ng personal protective equipment (PPE) tulad ng mga gloves, salamin o goggles.

-Huwag hayaang maabot ng mga bata o alagang hayop ang mga kemikal.

-Linisin ang mga maduduming bagay gamit ng sabon o detergent bago gamitan ng disinfectant.

-Linisin at i-disinfect ang mga lugar na may dugo, dumi, o mga likido sa katawan, tulad ng sipon o laway.

-Gumamit ng disinfectant na epektibo laban sa COVID-19. Maaaring i-check ang produkto kung kabilang ito sa listahang ito: https://cfpub.epa.gov/wizards/disinfectants/

-Kung walang disinfectant na magagamit sa bahay, maaaring gumamit ng bleach solution.

-Suriin sa product label ang “contact time”. Sinasabi nito kung gaano katagal dapat iwanan ang disinfectant sa ibabaw ng mga gamit.

-Siguraduhing maayos ang daloy ng hangin sa kwarto kung saan gumamit ng disinfectant. Iwanang bukas ang mga pinto at bintana at gumamit ng bentilador.

-Pagkatapos magdisinfect, agad na linisin ang kamay gamit ang tubig at sabon na hindi bababa sa dalawampung segundo. Kung walang sabon at tubig, maaaring gumamit ng sanitizer na may 60% alcohol o mas mataas pa.

 

undefined

https://www.shutterstock.com/image-photo/coronavirus-corona-virus-prevention-travel-surgical-1663756195

Tips sa Paglilinis ng Kwarto at Gamit ng may sakit

 

-Maglaan ng hiwalay na kwarto at banyo para sa taong may sakit (kung maaari).

 

Kung may kakayahang maglinis ang may sakit:

-Bigyan ito ng sariling panlinis at pang disinfect. Kasama dito ang hiwalay na tuwalya, tissue, at sabon.

-Sa mga shared spaces sa tahanan, dapat linisin at i-disinfect ng may sakit ang bagay na kanyang nahawakan pagkatapos gamitin.

 

Kung hindi kayang maglinis ng may sakit:

-Magsuot ng pinakamabisang mask na mayroon sa bahay at palabasin muna ang may sakit sa kwarto.

-Magsuot ng gloves para sa paglilinis at pag disinfect.

-Linisin lamang ang kwarto ng may sakit kung madumi na ito o tuwing kinakailangan upang malimitahan ang contact sa taong may sakit.

-Buksan ang pinto at bintana at gumamit ng bentilador upang gumanda ang daloy ng hangin sa kwarto.

 

Pagkatapos kumain:

-Magsuot ng gloves tuwing maghuhugas ng pinagkainan ng may sakit.

-Gumamit ng sabon at mainit na tubig sa paglilinis ng pinagkainan ng may sakit.

-Maghugas ng kamay pagkatapos tanggalin ang gloves.

 

Pagtatapon ng basura:

-Maglaan ng hiwalay na basurahan para sa may sakit.

-Gumamit ng gloves kapag kukunin ang basura ng may sakit.

-Maghugas ng kamay pagkatapos magtapon ng basura.

 

Tips sa Paglilinis ng Kwarto ng May sakit Pagkatapos ng Isolation Period

 

Maghintay ng ilang oras bago maglinis at magdisinfect ng kwarto at gamit.

-Less than 24 hours: Linisin at i-disinfect ang mga lugar na ginamit ng may sakit tulad ng kwarto at banyo. Gumamit ng mask bago pumasok ng kwarto, buksan ang bintana at gumamit ng bentilador.

-Between 24 hours and 3 days: Linisin ang mga gamit (hindi na kinakailangan ang disinfection) sa mga lugar na pinuntahan ng may sakit.

-After 3 days: Hindi na nangangailangan ng karagdagang paglilinis (bukad sa regular na paglilinis) sa mga lugar na pinuntahan ng may sakit.

 

Paggamit ng mga Medical Devices sa Paglilinis sa Bahay

 

Ang mga medical devices tulad ng ultraviolet light ay kadalasang ginagamit sa mga ospital upang patayin ang mga mikrobyo sa mga gamit at lugar. Mag-ingat sa paggamit nito sa bahay dahil hindi lahat ng device na nabibili ay pare-pareho ang kalidad, bisa, at ligtas. Madaming kaakibat na side effect ang paggamit ng medical devices lalo na kung hindi sanay ang gagamit nito. Mas mainam pa rin ang paggamit ng regular na panlinis sa bahay kaysa sa mga medical devices kontra-COVID-19.

 

Ang pinaka epektibong paraan upang maiwasan ang pagkahawa ng COVID-19 ay ang pag-iwas sa close contact lalo na sa mga taong hindi kasama sa bahay. Huwag kalimutan ang physical distancing, pagsusuot ng mask kapag nasa public space, at maayos na daloy ng hangin sa bahay o opisina upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19 infection.

 

References:

https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/environmental-cleaning-guidelines/guidelines/cleaning-and-disinfection-guidelines-for-households-on-home-recovery

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html

https://nchh.org/information-and-evidence/learn-about-healthy-housing/safe-cleaning-and-disinfection/healthy-homes-guide/What do you think of this article?