Psychiatrist o Psychologist? Sino ang Dapat Konsultahin? | RiteMED

Psychiatrist o Psychologist? Sino ang Dapat Konsultahin?

November 15, 2021

Psychiatrist o Psychologist? Sino ang Dapat Konsultahin?

Psychiatrist vs. psychologist. Alam mo ba ang kanilang pagkakaiba? Madalas napagpapalit ang dalawang ito pagdating sa usaping mental health at pagbibigay ng therapy services. Magandang malaman natin ang difference between psychiatrist and psychologist dahil nagkakaiba sila pagdating sa content at scope ng kanilang binibigay na serbisyo.

 

Kung napag-uusapan na ang iba’t ibang anggulo ng mental health meaning at stress, lalo na sa henerasyon ngayon, mahalagang maging aware sa pinagkaiba ng dalawang propesyong ito upang malaman din natin at ng ating mga mahal sa buhay kung sa aling professional pinakamaiging magpakonsulta kapag kailangan.

 

Psychiatrists

 

Ang psychiatrists ay medical doctors na nakakapag prescribe ng medications o gamot para sa mental health disorders. Expertise nila ang medical at pharmacological interventions. Ngunit, maaari rin silang magbigay ng psychotherapy. Dahil dito, ang kanilang kaalaman sa emotional health ay nagtatranslate sa kanilang focus sa physical health.

 

 

 

 

undefined

 

Source: https://www.shutterstock.com/image-photo/male-patient-having-consultation-doctor-psychiatrist-731147215

 

Dahil sa sila ay tumutuon sa mga dahilan, sa pag-iwas, sa diagnosis, at pag gamot ng mental health conditions, may kaalaman sila sa genetics, biochemistry, neurology, psychology, social science, at psychopharmacology o yung mga epekto ng medication sa mood at mental health.

 

Ang mga psychiatrists ay mayroong degree na doctor of medicine. Meron din silang advanced qualifications sa residency at specialty sa psychiatry. Pagkatapos ng makakuha ng degree, dumaan sila sa board exam upang makakuha ng lisensya sa pagiging psychiatrist. Kumumpleto rin sila ng 4-year residency kung saan nagtrabaho sila kasama ang mga tao sa hospital at outpatient setting, habang pinag-aaralan ang pag-diagnose at gamot ng mental health conditions sa pamamagitan ng medication, therapy, at iba pang treatment.

 

Ang kanilang medical degree at license ay nagpapahintulot sa kanila na mag-order ng medical tests at magprescribe ng gamot upang maintindihan at mabigyang lunas ang mga sintomas ng iba’t ibang uri ng mental health disorders.

 

Psychologists

 

Ang mga psychologists ay hindi medical doctors. Wala silang awtoridad na magprescribe ng medications para sa mga pasyente. Ang mga psychologists ay nagbibigay ng psychotherapy na naglalaman ng cognitive at behavioral interventions para sa mga mental health disorders. Nakafocus sila sa emotional health ng tao.

 

Sa pagbigay lunas sa mental health symptoms, gumagamit sila ng talk therapy, habang nagbibigay ng space upang makabahagi ng emotional stress ang pasyente sa ilang mga sessions. Nagbibigay din sila ng guidance at support upang maunawaan ang mga sintomas na ito at maituro ang coping skills na kailangan.

 

Ang talk therapy na ginagawa ng psychologists ay maaaring sa pamamagitan ng one-on-one therapy, couples therapy, family therapy, at group therapy.

 

Meron ding cognitive behavioral therapy (CBT), isa sa mga pinaka kilalang uri ng talk therapy. Nilalayon ng CBT na tulungan ang mga tao sa therapy na matutunan at ma-ensayo ang mga specific techniques para ma-manage ang mga unwanted emotions at negative thought patterns.

 

Maaari ring mag specialize ang psychologists sa iba’t iba pang uri ng approach sa therapy tulad ng humanistic psychology, child psychology, psychodynamic therapy, emotion-focused therapy, art therapy, mindfulness-based therapy approaches, mentalization-based therapy, o schema therapy.

 

Kayang magdiagnose ng psychologist ng mental health conditions sa pamamagitan ng interviews at observations na ginagawa nila sa therapy. Depende sa kanilang training, maaari rin nilang mag-administer ng neuropsychological tests na tumitingin sa memory at reading ability, upang i-evaluate ang cognitive ability ng pasyente.

 

Ang mga psychologists din ay kumukumpleto ng graduate school at doctoral-level training upang makatamo ng doctor of philosophy (PhD) o doctor of psychology (PsyD). Apat hanggang anim na taon ang kailangan upang matamo ang isa sa dalawang degrees na ito. Pagkatapos ng degree, ang psychologists ay kumukumpleto ulit ng isa pa hanggang dalawang taon ng training na merong pakikisalamuha na kasama ang iba’t ibang tao sa clinical settings. Kailangan din nilang pumasa sa exam upang makakuha ng lisensya bago makapagbigay ng therapy.

 

Sino ang makakatulong sa iyong mental health concern?

 

Ang pagpili sa kung psychiatrist o psychologist ang iyong kokonsultahin ay naaayon sa iyong sintomas.

 

Kung ikaw ay nahihirapan at kailangan ng mas maiging pagkakaintindi sa iyong pag-iisip at pagkilos, mas maigi ang psychologist sa iyong option. Maaari mo rin itong piliin kung nais mong malunasan ang iyong sintomas sa pamamagitan ng therapy kaysa kombinasyon ng therapy at medication. Irerecommend ka naman nila sa psychiatrist kung may mga sintomas na hindi kaya ng therapy lamang.

 

Ang psychiatrist naman ay magandang piliin kapag meron kang more complex mental health concerns na baka kailangan ng medication, gaya ng severe depression, bipolar disorder, o schizophrenia. Maaari ring mag-offer ng karagdagang treatment recommendations ang psychiatrists kapag nakikita nilang hindi masyado nag-iimprove ang kondisyon.

 

Alalahanin ding maaaring mag recommend ang mental health professionals ng combination ng therapy at medication upang malunasan ang ibang common mental health conditions, kagaya ng depression and anxiety.

 

 

Sources:

https://www.healthline.com/health/mental-health/what-is-the-difference-between-a-psychologist-and-a-psychiatrist

https://www.verywellmind.com/psychologists-vs-psychiatrists-what-is-the-difference-2795761What do you think of this article?