Panic Attack o Anxiety Attack? Ano ang Pinagkaiba Nila? | RiteMED

Panic Attack o Anxiety Attack? Ano ang Pinagkaiba Nila?

October 15, 2021

Panic Attack o Anxiety Attack? Ano ang Pinagkaiba Nila?

Nakaranas ka na ba ng labis na takot at napahinto ka sa iyong ginagawa? Maaaring ikaw ay nakakaranas ng panic attack o anxiety attack. Alin sa dalawang mental health condition na ito ang iyong naranasan? Madalas ay hindi masabi ng pangkaraniwang tao ang pagkakaiba o pagkakatulad ng dalawa.

Sa katunayan, ang mga disorder na ito ay may pagkakaiba sa uri ng intensity at duration. Sa pangkalahatan, ang panic attacks ay mas matinding epekto kumpara sa anxiety attacks. Kadalasan ay pabigla-bigla ang bugso ng panic attack, samantalang ang anxiety attack ay nauugnay sa trigger o iba’t ibang rason na nakikita at nararamdaman ng bawat tao. Ang anxiety attack ay kadalasan ding nauugnay sa maraming mental health conditions kagaya ng obsessive-compulsive disorder at trauma. Ang panic attacks naman ay maaaring maranasan ng mga taong may panic attack disorder.

Paano nga ba natin masasabi na ang nararanasan ng isang indibidwal ay isang panic o anxiety attack? Ano-ano nga ba ang mga panic attack symptoms at anxiety symptoms at paano ito mabisang matutugunan?

Panic Attack Symptoms

Ang panic attack ay ang pabugsong pagkaramdam ng matinding takot. Ito ay nararamdaman kasabay ng ibang physical symptoms gaya ng pagbilis ng tibok ng puso, hirap ng hininga, at pagduduwal.

Ayon sa huling edition ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), maaaring unexpected o expected ang pagkakaroon ng panic attack. Kung unexpected ang kaso ng panic attack, maaaring walang mga senyales bago ito maranasan. Kung expected naman, maaaring dulot ito ng mga external stressors tulad ng phobia sa iba’t ibang bagay. Ang panic attack ay maaaring mangyari sa kahit kaninuman, ngunit kung ito ay nangyayari nang mas madalas, ito ay marahil sintomas na ng panic disorder.

Para malaman kung ikaw ay nakakaranas ng panic attack, obserbahan ang mga sumusunod na sintomas:

 1. Mabilis na tibok ng puso
 2. Sakit ng dibdib
 3. Pagkahilo
 4. Lagnat at panginginig
 5. Pagduduwal
 6. Pamamanhid ng katawan
 7. Hingal o kakulangan sa paghinga
 8. Sakit ng tiyan
 9. Pagpapawis nang Malala
 10. Pagkaramdam ng sinasakal

Bukod sa mga nabanggit, possible ring sintomas ng panic attack ang loss of control, pagkahibang, sobrang takot na siya ay mamamatay, at pagiging detached sa sarili at paligid. Ang mga sintomas na ito ay maaaring mag peak sa loob ng sampung minuto at dahan-dahang mawala. Subalit, may mga pagkakataon na maaaring magtagal ang panic attack depende sa iyong nararamdaman. Nagdudulot ito ng matinding stress, pagkabalisa, at pagod na tumatagal ng halos isang araw.

Anxiety Attacks Symptoms

Ang anxiety attacks ay kadalasang bunga ng pangmatagalang pagkabahala at pagkabalisa sa mga ilang bagay sa buhay. Maaaring mas maging tiyak o lumala ang mga sintomas ng anxiety attack sa loob ng ilang oras, araw, buwan. Ang mga sintomas nito ay hindi kasing lala ng panic attack.

Ilan sa mga anxiety attack symptoms ang mga sumusunod:

 1. Madalas na pagkagulat
 2. Chest pain
 3. Pagkahilo
 4. Dry mouth at fatigue
 5. Takot, pangamba, at pagkainis
 6. Loss of concentration
 7. Muscle pain
 8. Pamamanhid ng katawan
 9. Mabilis na tibok ng puso
 10. Pagkabalisa
 11. Pag-ikli ng hininga
 12. Hirap sa pagtulog
 13. Pagkaramdam ng sinasakal

Bakit ito nangyayari at anu-ano ang anxiety attack at panic attack treatment?

Walang malinaw na dahilan o sanhi ang pagkakaroon ng unexpected panic attacks.  Sa kabilang banda, maaaring dulot ng mga external factors ang expected panic attacks at anxiety attacks.

Ilan sa mga common triggers ang mga sumusunod:

 1. Stressful na trabaho
 2. Phobias tulad ng agoraphobia (takot sa open spaces), claustrophobia (takot sa maliliit na lugar) o acrophobia (takot sa matataas na bagay).
 3. Alaala ng mga traumatic na karanasan sa buhay.
 4. Malalang mga sakit gaya ng heart disease, diabetes, asthma, thyroid
 5. Pagtigil sa paninigarilyo o pag-inom
 6. Sobrang kape
 7. Mga iniinom na gamot

Maaari namang madalas na magkaroon ang mga taong nakasaksi ng mga traumatic na pangyayari sa kasalukuyan o kabataan; mga nakakaranas ng stressful life event gaya ng pagkamatay ng mahal sa buhay o paghihiwalay sa asawa, at conflict sa pang araw-araw na pamumuhay; mga may iniinda ng physical illness at anxious personality; mga nakakaranas ng mental health disorder gaya ng depression.

Kung makaranas ng anxiety attack o panic attack, maaaring kumonsulta sa mental health professional upang matugunan ang mga sintomas at iba pang kaugnay na problema. Maaari mo ring subukan na gawin ang ilang mga tips upang tulungan ang iyong sarili na mabawasan ang nararamdamang pangamba dulot ng anxiety attack o panic attack:

undefined

Source: https://www.shutterstock.com/image-photo/asian-man-park-500888968

 

 1. Huminga ng malalim at ituon ang iyong atensyon sa iyong sariling paghinga. Magbilang ng hanggang apat bago mag exhale. Gawin mo ito hanggang maging normal ang paghinga.
 2. Tanggapin sa sarili ang nararamdaman ngunit paalalahanan ang sarili na ito ay pansamantala lamang at lilipas din.
 3. Gumamit ng relaxation techniques upang mapakalma ang sarili. Maaaring gumamit ng muscle relaxation o aromatherapy, depende sa kung anong mas nakakatulong sa iyo.

 

Sources:

https://www.healthline.com/health/panic-attack-vs-anxiety-attack

https://www.medicalnewstoday.com/articles/307863


What do you think of this article?