Paano Suportahan ang Healthcare Workers? | RiteMED

Paano Suportahan ang Healthcare Workers?

May 6, 2022

Paano Suportahan ang Healthcare Workers?

Pinaalalahanan tayo ng pandemya sa importanteng tungkulin ng mga health workers sa pagpawi ng paghihirap at pagliligtas ng buhay. Walang bansa, ospital o klinika na mapapanatiling ligtas ang mga pasyente kung hindi ligtas ang mga health workers. Bukod sa health system, malaki ang papel ng pagprotekta sa health workers sa pagtitiyak na mayroon tayong maayos at epektibong lipunan.

 

Ang pagsuporta at pagtulong sa mga healthcare workers ay dapat magmula sa iba’t-ibang sektor. Para sa malawakang epekto, dapat mayroong mga programa at regulasyon ang gobyerno upang siguraduhin na napapanindigan ang karapatan ng mga health workers. Sa lebel ng komunidad at tahanan, dapat kaisa sa pag-aalaga at pagmamalasakit ang mga kapamilya at kaibigan ng health workers. Mahalagang bigyang pansin ng mga healthcare professional ang kanilang emosyonal na buhay upang manataling epektibo sa trabaho habang may malusog na pamumuhay – lalo na sa panahon ng krisis.

 

Suporta Mula sa Gobyerno

 

Inaanyayahan ng World Health Organization ang mga gobyerno at tagapamahala ng mga health services sa lokal na lebel na gumawa ng limang aksyon upang mas maprotektahan ang mga health workers. Kabilang sa mga hakbang na ito ang:

 

-Proteksyon laban sa karahasan sa lugar ng trabaho

-Pabutihin ang mental health ng mga health workers

-Proteksyon laban sa pisikal at biyolohikal na panganib

-Pagsulong ng mga programa para sa kaligtasan ng health workers

-Pag-uugnay ng mga polisiya para sa kaligtasan ng mga health worker sa umiiral na polisiya para sa kaligtasan ng mga pasyente

 

Suporta Mula sa Pamilya

 

Ang pagkakaroon ng kapamilya na healthcare worker ay isang kakaibang hamon para sa mag-anak, lalo na sa mga frontline workers nitong COVID-19 pandemic. Bagaman ang mga healthcare workers ay nakaranas ng mga paghihirap na katulad ng maraming tao sa bansa, kabilang na ang social isolation, problemang pinansyal, at matinding pagbabago sa pang-araw-araw na buhay, nakaranas din sila ng mga katangi-tanging dahilan ng stress na hindi maaaring maliitin.

 

Bilang kapamilya o kaibigan, ilan sa mga paraan upang makatulong sa health workers ang mga sumusunod:

 

-Kilalanin ang pagsisikap ng health worker na panatilihing ligtas ang pamilya. Ipakita ang pagkilala ng utang na loob sa pamamagitan ng pagpapasalamat.

-Alamin ang mga safety protocols upang masiguradong ligtas ang buong pamilya at mabawasan ang stress ng health worker.

-Maging mabuting tagapakinig. Madalas ay kailangan ng health workers ang taong mapaglalabasan ng emosyon. Hindi palaging kailangang magbigay ng payo; hindi rin kailangang maging mapanghusga.

-Igalang ang pangangailangan ng health worker ng emosyonal at pisikal na distansya. Maaaring may mga bagay na hindi madaling pag-usapan; huwag itong ipilit na talakayin.

-Huwag matakot magtanong kung ano ang mga pangangailangan ng health worker.

-Tulungan ang health worker na makipagkonekta sa ibang tao. Kung kailangan ang physical distancing para sa kaligtasan ng lahat, maaaring punan ang mga pangangailangan emosyonal sa pagitan ng virtual na pakikipag-usap.

 

undefined

https://www.shutterstock.com/image-photo/friendly-staff-caregiver-nursing-home-talking-1633124830

 

Suporta Mula sa Sarili

 

Ayon sa isang pag-aaral tungkol sa emotional intelligence na inilathala sa Harvard Business Review, may apat na salik na dapat bigyan ng atensyon ng mga trabahador at lider sa industriya ng kalusugan:

 

  1. Self-awareness (pagkilala sa pansariling pangangailangang emosyonal at pisikal)

 

Bilang healthcare worker, garantisadong mayroong mga matinding emosyon na mararamdaman sa trabaho. Ang pagkilala sa sariling damdamin, at kung ano ang epekto nito, ang unang hakbang sa pangangasiwa sa emosyon.

 

Dahil ang pokus ng health workers ay ang pasyente, kadalasan ay hirap silang makita ang kanilang sariling pangangailangan. Maaaring magsulat sa isang journal o subukan ang mga aktibidad para sa self-reflection. Tanungin ang sarili:

 

-Nababatid ko ba ang aking mga emosyon?

-Alam ko ba kung paano ko ito ipinapakita at ang epekto nito sa ibang tao?

-Ano ang tono ng pakikipag-usap ko sa aking sarili?

-Natutugunan ba ang aking mga pangunahing pangangailangan bilang tao?

 

  1. Self-management (pangangasiwa sa emosyon upang hindi mawalan ng kontrol)

 

Kapag nakatagpo ng matinding emotional trigger, maaaring maging kontrolado tayo ng ating mga emosyon. Maaaring biglang umiyak, sumigaw, o magalit kapag damdamin na ang umiiral.

 

Sa oras na makatagpo ng trigger, hayaan ang sarili na tumigil sandali upang bigyan ng oras ang pag-iisip at kalooban na maging mahinahon. Maaaring subukan ang deep breathing exercises o ang  pakikinig sa musika upang mabago ang kalagayan ng emosyon at maging kalmado.

 

  1. Social awareness (empathy o pakikiramay)

 

Kailangang alagaan ang sarili upang makapag-alaga ng iba. Ang pakikiramay sa mga pasyente, kapamilya at katrabaho ay mahalaga upang pagtibayin ang mga relasyong ito. Ang pangunahing paraan upang magawa ito ay sa pamamagitan ng taimtim at totoong pakikinig sa kanilang pangangailangan. Ang ganitong presensya ay isang regalong maaaring ibigay sa iba at ang pakikiramay na nabubuo dito ay makakatulong sa pagpapatatag ng ugnayan ng health worker sa pasyente at kapamilya.

 

  1. Relationship management (pakikipag-ugnayan at pag-uudyok sa ibang tao)

 

Dahil sa pakikinig at pakikiramay, nababatid natin ang pangangailangan ng iba. Ang kamalayan na ito ang susi upang magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Partikular sa mga heath worker, iba’t ibang klase ng pasyente at katrabaho ang nakasalamuha nila araw-araw. Mahalaga na maayos ang nabubuong relasyon sa mabilis na panahon upang mapanatili ang magandang performance sa trabaho. Nakakatulong ang maayos na pakikipag-ugnayan sa iba upang mapanatiling masigasig sa trabaho ang mga health worker.

 

Health Worker’s Day

 

Ang Mayo 7 ay idineklara bilang special working holiday upang iraos ang “Health Worker’s Day”. Binibigyan nito ng pagpapahalaga ang tungkulin at kontribusyon ng mga health worker sa pagbibigay ng napakahalagang health services sa mga mamamayan at upang isulong ang kanilang mga karapatan at kapakanan at pagtibayan ang kanilang dignidad at karangalan.

 

Tinagurian nating “bayani” ang mga healthcare workers dahil sa pinakita nilang katapangan lalo na nitong COVID-19 pandemic. Ngayon, kilalanin natin sila bilang mga tao na kailangan ng ating suporta upang masigurado na ang kanilang mga pisikal at emosyonal na pangangailangan ay natutugunan.

 

References:

 

https://www.officialgazette.gov.ph/2010/04/06/republic-act-no-10069/

https://hbr.org/2020/05/how-health-care-workers-can-take-care-of-themselves

https://www.who.int/news/item/17-09-2020-keep-health-workers-safe-to-keep-patients-safe-who

https://zerosuicide.edc.org/sites/default/files/COVID%20Supporting%20a%20Family%20Member%20Who%20is%20a%20Health%20Care%20Worker.pdf

https://mhanational.org/blog/10-ways-support-healthcare-worker-your-life-0What do you think of this article?