Mga Pagkaing Dapat Iwasan Kontra-UTI | RiteMED

Mga Pagkaing Dapat Iwasan Kontra-UTI

February 27, 2018

Mga Pagkaing Dapat Iwasan Kontra-UTI

Ating alamin ang foods to avoid with UTI. Ipag paliban muna ang mga pagkain at inuming amingtatalakayin habang hindi ka pa magaling.

Hindi biro magkaroon ng urinary tract infection (UTI). Makakaramdamkang hapdisapag-ihi at tilahindinauubosanglaman ng iyongpantog. Sakatotohanan, may mgafoods for UTI – tulad ngunsweetened cranberry juice, yogurt at mgapagkaingmayamansa fiber – nanagdadala ng ginhawasamgasintomas ng sakit, ngunitmayroon ding mgapagkain at inuminnadapatiwasan.

Tandaannaang UTI ay impeksyonsadaluyan ng ihi. Angfoods not allowed for UTI ay nagdudulot ng iritasyonsamgaapektadongbahagi at maaaringmagpalala ng impeksyon, kaya ipagpalibanmunaangatingmgatatalakayingpagkain at inuminhangga’thindika pagumagaling.

Kape

Napakasarapuminom ngkapesapaggisingsaumaga, ngunitdapatiwasanmunaitohabanghindi pa gumagalingang UTI. Naglalamanangkape ng caffeine napinapabilisangdaloy ng dugosa urethra. Dahildito, makararanaska ng pananakit at pagkirotsaiyongari.

Sahalipnauminom ng kape, piliinnalamangangherbal tea. Hindi itonagdudulot ng iritasyonsaimpeksyon at maramiitong health benefits gaya ng pagpapababa ng cholesterol, pagbibigay ng proteksyonsapuso at pagtulongsapagpapapayat.

Soft drinks

Masarapmanguminom ng soda tuwingmatindiangsikat ng araw, kabilangitosafoods to avoid with UTI. Dahilsataglaynacaffeine at acidity, ang soft drinks ay maaaringmagdala ng pananakitsaiyongarikapagnaparamiangkonsumonito. Upangmakaiwassapaghihirap, uminomnalamang ng unsweetened cranberry juice o tubigsatuwingikaw ay nauuhaw.  

Alak

undefined

Isa samgaunamongdapatiwasan kung ikaw ay mayroong UTI ay angalak. Hindi langitonagdudulot ng iritasyonsa urethra, pinapadalas din nitoangiyongpag-ihi, kaya madalaskangmakakaranas ng pananakit. Mabuti pang umiwaskamunasabisyohabanghindika pa gumagaling.

Citrus fruits

Bidaangmaaasimnaprutassakaramihan ng healthy diet, perohindimosilamahahanapsaisangwastongUTI dietdahilsataas ng acidity ng mgaito. Pinapalala ng mataasna acidity angimpeksyon at nagdudulot ng malubhangpananakit. Kabilangsafoods to avoid with UTIang lemon, pinya, oranges, strawberries, mansanas, kamatis, grapefruits, ubas, plum at manga.

Maaanghangnapagkain

undefined

Image from Pixabay

Kung ang maanghang na pagkain ay nagdudulot ng pananakit sa iyong dila, isipin mo ang sakit nadadalhin nito sa iyong ari kung ikaw ay mayroong UTI. Kuman nalang ng foods for UTItulad ng gulay, oatmeal, mgapagkaingmayamansa fiber.    

Matatabangkarne

Kasama sa foods not allowed for UTI ang steak, sisig, hamburger at iba pang luto samatatabang karne dahil sa taglay na acidity ng mga ito. Bukod dito, ang labis na konsumo sa matatabang karne ay nagpapataas ng blood pressure at maaaring magdulot ng sakit sa puso. Kumain nalamang ng mga mas healthy na alternatibogaya ng isda at karne ng manok.

Refined flour at mga artificial sweetener

Posiblengmapalala ng refined flour at artificial sweetener ang mga sintomas ng UTI dahil sa nilalamang sugars ng mga ito. Kailangan pa ng sapat na pananaliksik upang mapatunayang masamaang mga nasabing pagkainsa UTI, pero para makasigurado umiwas na lamang sa mga ito.

Kung tila hindi nawawala ang pananakit ng iyong ari nang dahil sa UTI, huwag mag-atubiling pumunta sa pagamutan. Susuriin ng doktor ang iyong kondisyon upang mabigyan ka ng wastong gamot.    


What do you think of this article?
Thanks for your rating!