Ano ang Immunization? | RiteMED

Ano ang Immunization?

May 6, 2022

Ano ang Immunization?

Ang immunity sa pamamagitan ng bakuna, o immunization, ang isa sa mga pinakamahalagang scientific advancement sa larangan ng kalusugan. Sa higit na dalawang siglo, sa ligtas na paraan, napababa ng bakuna ang mga kaso ng polio, measles at smallpox, na nakatulong sa kabataan na lumaki ng malusog at masaya.

 

Ang bakuna ay tinatantya na isa sa mga cost-effective na paraan upang mapabuti ang kapakanan ng mga tao sa buong mundo. Kada-minuto, may limang buhay na naliligtas dahil sa bakuna – kada-taon, tatlong milyong kamatayan ang napipigilan, bago pa man dumating ang COVID-19.

 

Ano ang Immunity? Paano ito Nakukuha sa Pagpapabakuna?

 

Ang immunity ay ang pagkakaroon ng proteksyon laban sa nakakahawang sakit. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng antibodies sa katawan. Ang antibodies ay uri ng protina na ginagawa ng katawan upang labanan ang mga organismong sanhi ng sakit. Ang isang antibody ay lumalaban sa isang partikular na sakit. Halimbawa, ang taong may antibody laban sa measles ay protektado laban sa measles, ngunit walang proteksyon laban sa polio. Ito ang dahilan kung bakit iba’t ibang bakuna ang ibinibigay mula pagkabata. Kapag ang tao ay immune, maaari siyang maexpose pero hindi mahahawaan ng sakit.

 

May dalawang paraan upang magkaroon ng immunity: passive at active.

 

Ang passive immunity ay ang pagkakaroon ng antibodies sa pamamagitan ng pagpasa nito mula sa ibang tao tulad ng sanggol na nakakakuha ng antibodies mula sa ina.

 

Ang active immunity ay resulta ng exposure sa organismo na naghuhudyat sa immune system na gumawa ng sariling antibodies upang labanan ang sakit. Maaari itong makamit sa natural na paraan sa pagkakaroon ng impeksyon, o sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Ang proseso kung saan ang isang tao ay nagiging protektado sa nakakahawang sakit sa tulong ng bakuna ay tinatawag na immunization.

 

Benepisyo ng Pagpapabakuna

 

Higit sa proteksyon na nabibigay ng pagpapabakuna sa bawat tao, may benepisyo rin ito sa kalusugan ng pamilya at ng komunidad. Kapag mataas ang vaccination rate sa isang komunidad, nalilimitahan ang pagkalat ng sakit, ito ang konsepto ng herd immunity. Kung may sapat na dami ng tao na immune sa isang sakit, wala nang mapupuntahan ang virus o bacteria. Kahit hindi man protektado ang bawat isang indibidwal, ang grupo ay may pangkalahatang proteksyon sa sakit.

 

Ang pagkakaroon ng sakit ay masakit sa bulsa. Sa pamamagitan ng bakuna, maaaring makaiwas sa karagdagang gastos sa gamot at pagpapaospital. Dagdag pa rito ang benepisyo sa ekonomiya kung maiiwasan nating magkasakit ang madami sa populasyon.

 

undefined

https://www.shutterstock.com/image-photo/male-doctor-hand-wears-medical-glove-1859998006

 

Bakit Ligtas Magpabakuna

 

Nitong nagdaang ilang taon, nabigyang-diin pa lalo ang importansya ng pagpapabakuna. Ngunit sa kabila ng benepisyo sa kalusugan, may ilan pa rin na kontra sa pagpapabakuna. Ang pangunahing alalahanin ay ang kaligtasan ng bakuna.

 

Bago pa man ipamahagi ang bakuna sa publiko, dumadaan muna ito sa mga pagsusuri na tumatagal ng ilang taon. Kailangan muna itong aprubahan upang masiguradong ligtas at epektibo.

 

Sa kaso ng COVID-19 vaccine, napatunayan na rin na ligtas at epektibo ito sa mga clinical trial na binubuo ng libu-libong kalahok. Hindi dahil mas mabilis na nadevelop ang bakuna laban sa COVID-19 kumpara sa mga bakuna noon ay hindi na ito dumaan sa safety measures. Dahil mas progresibo na ang teknolohiya at sa dami na ng mga bakunang nagawa bago pa lamang magkaroon ng pandemya, mas naging madali ang pagbuo ng bakuna laban sa COVID. Dahil na rin sa bilis na pagkalat at sa malubhang sakit na dulot nito, madaming volunteer na nakatanggap ng bakuna ang naexpose sa virus kaya mas mabilis nasuri kung epektibo ba ang nabibigay nitong proteksyon.

 

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay naglalaman ng mahinang bersyon ng virus na naghuhudyat sa immune system na gumawa ng antibodies. Isa itong ligtas na paraan upang palakasin ang resistensya laban sa COVID-19. Hindi ito nagdudulot ng COVID-19 infection. Minsan, maaaring mapagkamalan na sintomas ng COVID-19 infection ang mga sintomas matapos magpabakuna, ngunit maaaring side effect lamang ito ng bakuna. Ang mga naiulat na side effect ay kadalasang mild, at may ibang tao naman na walang naranasan na side effect. Kadalasang nawawala rin ito sa loob ng ilang oras o araw. Ang malubhang side effect o pagkamatay dahil sa bakuna ay bihira. Sa kasalukuyan, tuloy tuloy pa rin ang pagmomonitor sa mga side effect nito.

 

Ang benepisyo ng pagbabakuna ay lubos na mas matimbang kaysa sa mga panganib nito.

 

Mahalaga na updated ang lahat sa mga bagong pag-aaral sa bakuna, lalo na sa COVID-19 vaccine. Kasalukuyang pinag-aaralan ang pagbibigay ng second booster dose para sa mga taong high risk sa COVID-19 infection tulad ng mga immunocompromised at mga nakatatanda. Mahalaga na hikayatin ang lahat na magpabakuna bilang proteksyon ng sarili at ng komunidad laban sa sakit.

 

World Immunization Week

 

Taun-taong ipinagdiriwang ang World Immunization Week tuwing huling linggo ng Abril. Layunin nito na bigyang halaga ang pagkakaroon ng kolektibong pagkilos upang isulong ang pagpapabakuna bilang proteksyon ng bawat isa laban sa sakit. Ang World Health Organization (WHO) ay nakikipag-ugnayan sa iba’t ibang bansa upang tiyakin na ang gobyerno ay may sapat na gabay at teknikal na suporta upang maipatupad ang mga programang nagsusulong sa pagpapabakuna. Ang pinakaimportanteng layunin ng World Immunization Week ay ang pagiging protektado ng mga tao at ng kani-kanilang komunidad laban sa sakit.

 

References:

 

https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2022

https://www.unicef.org/immunization

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm

https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/immunity-types.htm

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/is-the-covid19-vaccine-safe

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-andWhat do you think of this article?