Ano ang Bipolar Disorder? | RiteMED

Ano ang Bipolar Disorder?

November 15, 2021

Ano ang Bipolar Disorder?

Mula sa pagiging sobrang energetic at masayahin tungo sa biglaang pagkadepress, ang mga taong may bipolar disorder ay  nakakaranas ng hindi pangkaraniwang pagpalit ng mood. Ito ay may malaking epekto sa kanilang pang araw araw na gawain at pakikitungo sa ibang tao.

 

Sa kabila ng kondisyong ito, maaari pa rin bang magkaroon ng successful na relationships at career ang mga taong may bipolar disorder?

 

What is bipolar disorder?

 

Ano nga ba ang meaning of bipolar? Ang bipolar disorder ay isang mental health disorder na nagpapakita ng matinding highs and lows sa mood at energy.

 

Salungat sa kung paano ito ginagamit madalas sa pag-uusap, ang diagnosis ng bipolar disorder ay hindi nangangahulugan lamang na ang isang tao ay highly emotional. Ang bipolar disorder ay tumutukoy sa taong nakakaranas ng extended periods ng mood and energy na napakataas — maaaring irritable, sad, o hopeless, na merong mga bahagi ng normal na mood in between. Maaaring dalawang opposite moods ang mararanasan niya.  Mula sa pagkakaroon ng depression, bigla siyang makakaranas ng mania o sobrang sayang mood na pwedeng magdulot ng matinding pagtawa, pagsasalita ng malakas, at sobrang taas na energy.

 

Ang bipolar disorder ay madalas na nagsisimula sa adolescence o unang bahagi ng adulthood at nagpapatuloy na sa buhay. Dahil sa lack of awareness sa disorder na ito, marami sa mga taong may bipolar disorder ay tahimik na tinitiis ang ganitong kalagayan. Kapag hindi nabigyan ng sapat na medical na atensyon,  maaaring mag resort ang taong may bipolar disorder sa suicide.

 

Para maiwasan ang hindi magandang epekto ng kondisyon ito, importanteng malaman kung paano mamamanage ang pagkakaroon ng bipolar disorder.

 

 

undefined

 

Source: https://www.shutterstock.com/image-photo/elegant-young-woman-having-depression-bipolar-693269551

 

Sintomas ng Bipolar Disorder

 

Mahalagang ma recognize nang maaga ang bipolar disorder symptoms. Ito ang susi para mabigyan ng tamang treatment ang taong nakakaranas nito.

 

Ang mga sumusunod ay ang mga warning signs ng bipolar disorder:

  • Hindi pangkaraniwang galit
  • Overconfidence o labis na tiwala sa sarili
  • Madalas na pagiging malungkutin
  • Impulsive behavior o pabigla-biglang pagdedesisyon
  • Pagiging moody o papalit palit ng mood
  • Pagkalito
  • Hirap sa pag focus ng attention

 

Ang depression na bahagi ng bipolar disorder ay madalas nanggagaling sa stressful circumstances or traumatic events. Ito ay maaaring mabigyang lunas sa tulong ng medication, therapy, at pagtulong sa pasyente na ma-manage nang maayos ang stress o trauma.

 

Ngunit iba ang kaso para sa mga taong merong genetic predisposition. Kapag ang mood disorder ay namana, malaking ang posibilidad na nasa kanila na ang disorder na ito habang buhay.

 

Kung mayroon ang isang tao ng mga sintomas ng bipolar disorder, mahalagang magpatingin at kumunsulta sa mga psychologist o psychiatrist para mapayuhan sa tamang paraan ng pagmanage ng kanilang mental disorder. Importante rin ang pag maintain ng healthy lifestyle—maayos na diet, tamang tulog, regular na ehersisyo, at stress management. Importante rin ang support ng mga mahal sa buhay para manumbalik ang pisikal, mental, at emosyonal na function sa buhay ng isang taong may bipolar disorder.

 

 

 

Sources:

https://prescriptionpsychiatrists.com.ph/bipolar-disorder/

https://www.manilamed.com.ph/dont-take-depression-and-bipolar-disorder-granted/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/37010

 What do you think of this article?